Övriga pendeltåg

Hem


Som komplement till de "vanliga" pendeltågen har man av och till använt sig av olika lösningar. Länge hade SJ ett antal reservtågsätt bestående av D-lok och B6-vagnar. Dessa var vanliga i olika insatståg fram till början av 1990-talet. I början av år 2001 blev fordonsbristen i pendeltågstrafiken akut av olika skäl. SL löste detta med ett antal kortsiktiga lösningar; dels de som presenteras här och dels X420, som var avsedd som och blev en mer permanent lösning i väntan på de nya pendeltågen X60.

Loktåg på SJ-tiden

Ursprungligen utgjordes lokaltågen runt Stockholm av loktåg. Vanlig dragkraft var D- eller H-lok. Vagnarna var uteslutande av typerna Bo6 och Bo13, sedermera B6 resp. B13. Loktågen kom att bli ett vanligt inslag i SL:s pendeltågstrafik, men som insats- och reservtåg. Under många år användes olika lok (vanligtvis Da, men även Ma, Ra och Rc har förekommit) tillsammans med B6-vagnar. Ända in på mitten av 1990-talet hade SJ ett par reservtågsätt, bestående av B6-vagnar med Da-lok i varje ände, som emellanåt sågs ute i trafiken. De kallades bl.a. för Flintapendel...


Av och till "luftades" reservtågsätten. Här ses ett sådant tågsätt i Jakobsberg, med Da 800 sist, den 5 december 1992. Dessa "kvartståg" gick på den tiden mellan "Flempan" och "Jakan", d.v.s. Flemingsberg och Jakobsberg.


Här ses tåget mot Flemingsberg, med Da 896 i spetsen, på Stockholm C samma dag.


SJ B6 3826 i Jakobsberg den 5 december 1992.


Inredningen i en B6.

TGOJ motorvagnståg

Den akuta fordonsbristen 2001 ledde till ett antal intressanta lösningar på problemet. Den första lösningen blev de gamla, men charmiga, elektriska TGOJ-rälsbussarna. Dessa sattes in i tåget 12691 Upplands Väsby–Tumba, med avgång från Upplands Väsby 08:03. På detta vis frigjordes fyra X1/X10-enheter. Tåget bestod av två multipelkopplade enheter. I början kördes X21-6 + X23 201, senare byttes X21:an ut mot X20 203 med något större kapacitet. Tåget var inte så kapacitetsstarkt, men hade 1 klass! SL köpte senare X20 203, eftersom man ansåg det vara billigare än att hyra fordonet. Mer information om fordonen hittar du här.


X23 201 + X21-6 i Tumba den 30 augusti 2001 efter att tåg 12691 ankommt Tumba.


X21-6 + X23 201 i Flemingsberg den 30 augusti 2001 efter ankomst från Tumba som tjänstetåg.


Tåget kallades även föga smickrande för "Scudmissilen". Här ses X20 203 + X23 201 nyss ankomna till Tumba den 25 januari 2002. Den fick denna målning i samband med trafikuppdrag för Västmanlands Länstrafik och kallades för ”Maja Gräddnos”. Det sista TGOJ-tåget i SL:s regi kördes i december 2002. Enheterna är bevarade hos Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum I januari 2003 började X420-trafiken, f.ö. med just tåget 12691.

Dansktåg

Efter TGOJ-motorvagnståget dök den andra provisoriska lösningen i väntan på X420 och X60 upp i november 2001, nämligen de s.k. Dansktågen. De utgjordes av två tågsätt med normalt sju f.d. DSB Bn-vagnar i varje som SL först hyrde, senare köpte, av Danska Statsbanorna (DSB). Som dragkraft användes Rc-lok från Green Cargo, ett i var ände. Alla färgsättningsvarianter förekom; SJ-blå, SJ-orange och GC-grön. Personalen hyrdes in från Swedtrac.


Vagnarna kom till Stockholm på morgonen den 18 oktober 2001. Här ses de senare på eftermiddagen på mellanbangården i Hagalund.


Danskvagnarna sattes i trafik den 28 november 2001, efter en del skriverier om dörrarna säkerhet. Här har man kommit till Stockholm C på vägen mot Karlberg.


Tåg mot Tumba i Karlberg den 19 augusti 2002. Främst GC Rc2 1117...


...och sist Rc2 1085.


Ett "Dansktåg" med GC Rc4 1161 främst ankommer Sundbyberg den 9 september 2002.


Tåg mot Tumba med ännu SJ-märkta GC Rc2 1131 rullar in i Karlberg den 10 september 2002.


Dansktågsstudie i Tumba mden 10 september 2002.


I andra änden av tågsättet gick ännu SJ-märkta GC Rc4 1188, som här ses redo att avgå från Tumba mot Upplands Väsby.


Det andra tågsättet den här dagen drogs av grönmålade GC Rc2 1081 och här ankommer tåget Tullinge på sin väg mot Tumba.


GC Rc2 1081 sist i tåg mot Upplands Väsby på Stockholm C den 18 mars 2003.


GC Rc2 1135 i Solna den 20 mars 2003 på väg mot Upplands Väsby, dock felskyltat!


Dansktåg i Solna den 20 mars 2003.


Ett Dansktåg med GC Rc4 1111 sist passerar Gamla stan och Riddarholmen den 17 april 2003.


Tåg mot Upplands Väsby med GC Rc3 1042 i spetsen ankommer Helenelund den 14 maj 2003.


Dansktåg i Karlberg sista trafikdagen, den 13 juni 2003. Notera Citypendeln-märkningen på vagnen.


Tåg mot Tumba med GC Rc4 1299 främst och Rc2 1101 sist på Stockholm C den sista trafikdagen med Dansktågen, den 13 juni 2003.


SL Bn på Stockholm C den 13 juni 2003. Dess danska förflutna syns tydligt än...
Två bilder av inredningen i "danskvagnarna".

Efter att dansktågstrafiken avslutats såldes vagnarna till Motala verkstad, som hade en del planer för vagnarna. Av dessa blev emellertid intet, och vagnarna såldes till en skrotfirma i Vislanda, f.ö. en känd ort i dessa sammanhang...

SL Pendeltåg Hem


Senast uppdaterad: 2016-01-04
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2016