Roslagsbanan

SL Spårtrafik HemNya tåg på smala spår! Roslagsbanans nya motorvagnståg X15p 701 tillsammans med äldre "kollegor" på Stockholm Ö den 11 januari 2022.

Roslagsbanan (RB) är idag en modern smalspårig (891 mm) förortsjärnväg med en mycket intressant historia bakom sig; från banans storhetstid under privatbanetiden, till nedläggningar och nedgång under 1960- och 70-talen till modernisering och upprustning från mitten av 1980-talet och fram till idag. RB utgör idag kollektivtrafikstommen i "Nordostsektorn" med närmare 44 000 resande om dagen. Banan drevs som ett dotterbolag till SL under 25 år, dock med olika namn genom åren; Järnvägs AB Roslagsbanan (RB), AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ), samt SL Tåg AB, innan den första upphandlingen genomfördes 1997. Linjebuss (sedermera Connex Tåg) tog över trafiken 1998 och bedrev den fram till januari 2003, emellanåt med stora problem.

I januari 2003 tog Roslagståg AB (som ägdes av Svenska Tågkompaniet (idag Vy Tåg) och danska DSB) över trafiken och skötte den i tio år. Det blev på många sätt en framgångssaga, med låga sjukskrivningstal och god stämning bland personalen. Nästa upphandling (kallad E20) vann Arriva, som numera ägs av tyska Deutsche Bahn (DB). Trafiken togs över i januari 2013, inledningsvis inte helt utan problem... 2019 var det dags för ännu en upphandling (E34), och i maj 2020 förkunnade Trafikförvaltningen att Transdev vunnit upphandlingen. Trafiken tas över våren 2022.

I maj 2010 meddelades att Roslagsbanans vagnpark skulle byggas om och moderniseras. Uppdraget gick till Euromaint Rail, som i sin tur anlitades Motala Train (tidigare Motala verkstad) som underleverantör. Upprustningen pågick fram till slutet av 2015 och omfattade bl.a. ny låggolvdel i mellanvagnarna, utvändig renovering, installation av passagerarinformations- och videoövervakningssystem samt "tekniska åtgärder för att förbättra fordonens driftsäkerhet". Inredningen i vagnarna byttes ut och påminner om den i tunnelvagn typ C20 och pendeltåg typ X60. Helt nya motorvagnståg litt X15p har upphandlats och vinnare blev till sist schweiziska Stadler. Upphandlingen överklagades dock av en annan anbudsgivare, men i april 2017 var alla hinder undanröjda. Det första tågsättet kom till Roslagsbanan hösten 2020 och serieleveransen påbörjas 2022 och pågår ett par år framåt. De senaste åren har SL satsat en hel del på RB, bl.a. har nya dubbelspår byggts. Läs mer om projekten på Region Stockholms hemsida.

Själv hade jag förmånen att arbeta vid "RB" som konduktör 1990–1999, först som heltidsanställd och efter ett par år, som ett resultat av effektiviseringar och besparingar, som deltidsanställd s.k. arvodist. Under denna tid kom jag att vara anställd av tre arbetsgivare; AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ), SL Tåg AB, samt Linjebuss Sverige AB. Hösten 1990 när jag började vid banan som Järnvägsexpeditör övrig (Jxpö) var "det gamla" dominerande. De nya blåvagnarna hade visserligen gått i trafik ett antal år som passvagnar, och de första blå motorvagnstågen provades för fullt den hösten. De sattes i ordinarie trafik på vintern 1990-91, men som många andra nya järnvägsfordon var även blåvagnarna behäftade med en del barnsjukdomar, varför det inte var ovanligt att de gamla hederliga trävagnarna kom till heders istället! Intresset för RB tog dock fart långt tidigare, i början av 1980-talet. Följ med på en resa i tid och rum!


Senast uppdaterad: 2022-01-11
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022