Roslags Näsby - Österskär (Södra Roslags Kustbana)

Roslagsbanan HemDubbelspåret strax innan Täby centrum den 6 mars 2010.


Ett ombyggt tåg på väg mot Rydbo lämnar Täby centrum på eftermiddagen den 26 april 2014.


UBxp 137 i Täby centrum den 26 juli 2018.


Tåg mot "Östra" med UBxp 139 främst ankommer Täby centrum senare samma eftermiddag.


Ett "blåtåg" mot Österskär draget av BbP 3252 mellan Täby centrum och Galoppfältet den 24 april 1991.


Ett tåg mot Österskär bromsar in vid Galoppfältets hållplats en strålande decemberdag 1985...


...och fortsätter sedan vidare mot Österskär. sist i tåget gick en av passvagnarna BP 931-940, tillverkade 1956. De blev sedermera alla ombyggda till manövervagnar.


Efter en stund kom tåget mot "stan", som ovanstående tåg hade mött i "Viggan". Notera den gamla skylten t.h. som angav färdriktningen för tågen mot Stockholm Ö resp. Österskär.


X10p 209 på Galoppfältet den 5 oktober 2010.


Ett tåg mot Stockholm Ö passerar den nybyggda bron över Bergtorpsvägen på det nya dubbelspåret mellan Viggbyholm och Galoppfältet samma dag.


Möte med tåg mot Stockholm Ö med UBxp 153 främst i Viggbyholm den 31 augusti 2014.


Viggbyholm, eller "Viggan" på internt RB-språk, den 5 oktober 2010. I stationshuset huserar numera trevliga Viggbyholms stationskafé.


Tåg mot Stockholm med UBxp 133 främst står redo att avgå från Viggbyholm den 3 mars 1997.


Den 4 februari 1998 var det riktig vinter i Viggbyholm. Manövervagnen UBxp 145 gick ledande mot Stockholm Ö. Föraren har just skyltat om, men ännu inte tänt strålkastarna. Ungefär en månad tidigare hade Linjebuss tagit över trafiken. Man vann upphandlingen med knapp marginal till SL Tåg. Linjebuss hade svårt att klara av sin uppgift och problemen hopade sig för RB med förseningar, inställda tåg och personalbrist; problem som var mer sällsynta innan. Linjebuss integrerades så småningom med Connex (idag Transdev).


Gammalt och nyare i Viggbyholm den 12 september 2021. T.v. museivagnen X4P 37, t.h. X10p 221 i tåg mot Österskär.


En "Fembupp" rullar in i "Viggan" den 12 mars 1990. Främst gick UBxp 103, tillverkad av ASJ i Arlöv 1961 som SJ Bop 855 och ombyggd 1985 till manövervagn. Serien om sju vagnar kallades "Skivpassar" eftersom de hade skivbroms, något som de (och därmed RB!) var först med i Sverige, åtminstone på personvagnar. Det skulle dröja många år innan den första skivbromsade personvagnen dök upp på svenska spår...


X10p 209 i Hägernäs i samband med en extratågskörning i februari 1996. Notera SLJ-emblemet!


UBxp 153 i Hägernäs den 7 maj 2006.


X10p 206 rullar in i Hägernäs den 31 augusti 2014. Banan vidare till Österskär var avstängd p.g.a. det omfattande banarbetet med dubbelspårsbygge mellan Rydbo och Åkers Runö.


Nyare och gammalt i Hägernäs den 31 augusti 2014. T.v. moderniserade manövervagnen UBxp 125, t.h. museimotorvagnen X3P 35.


Hägernäs dubbelspåriga infart österifrån den 1 augusti 2021.


Den 12 december 2021 invigdes den nya stationen i Arninge, tillsammans med nya bussterminalen. Här ses X10p 205 främst i pt 846 på väg mot Åkersberga, i Arninge den 26 februari 2022.


Sist i tåget gick UBxp 148.


En liten stund senare kom tåg 845 i motsatt färdriktning, med UBxp 137 ledande.


Snabbtåget 2939, med UBxp 147 ledande, ankommer Arninge lite senare samma strålande eftermiddag.


Arninge blivande station österifrån den 1 augusti 2021.


Möte med ett tåg mot Stockholm Ö vid Arninge den 1 augusti 2021.


Ett tåg mot Stockholm Ö i Rydbobacken mellan Rydbo och Arninge den 26 februari 2022.


Aftonhimmel över Rydbobacken den 9 november 1992.


Ett tåg mot Österskär på väg uppför Rydbobacken vid Ullna gård på kvällen den 31 mars 2012.


En stund senare kom tåget i motsatt riktning på väg nedför Rydbobacken.


X7P 54 i Rydbo den 8 januari 1988.


Tågmöte i Rydbo på julafton 1992. T.v. X10p 218, t.h. X10p 215.


Tågmöte i Rydbo den 18 augusti 2013. UBxp 138 gick ledande i tåget mot Stockholm Ö...


...och X10p 225 i tåget mot Österskär.


Vid kilometer 21 en bit öster om Rydbo på morgonen den 21 augusti 1997.


Fristående försignalen till infartssignalen i Rydbo från österskärshållet den 18 augusti 2013.


Dubbelspåret mellan Täljö och Rydbo den 1 augusti 2021.


Täljös utfart mot Rydbo den 1 augusti 2021. T.v. bakom blocksignalen anas gamla banvallens sträckning böja av.


Manövervagnen UBp 103 i Täljö den 14 april 1988.


Fotokörning på den s.k. Täljöbanken mellan Täljö och Åkers Runö i samband med en utfärd för Svenska Järnvägsklubben (SJK) i februari 1996.


Österskärsdirektan mellan Täljö och Åkers Runö den 24 september 1992.


Två gröna blinkar i försignalen till Åkers Runö på morgoen den 21 augusti 1997.
Två bilder av ett 6-vagnars blåtåg på väg ut från Åkers Runö station på väg mot Stockholms östra den 24 september 1992. Främst går manövervagnen UBxp 122, fortfarande med SLJ-märket i fronten. Sedermera byttes det ut mot "vanligt" SL-märke.


Ett Österskärståg gör uppehåll i Åkers Runö en aprildag 1986. Plattformen hade nyligen höjts som en anpassning till de kommande nya tågen och ett mötesspår hade åter lagts ut här.


Tåget försvinner bort mot Österskär. Notera skylten "Utgång"!


Här står Sista Loktåget i Åkers Runö i väntan på tågmöte den 12 maj 1994. Notera att loket BdP 3255 hade lövats enkom för denna dag! Detta lok är bevarat och renoveras just nu på museibanan ULJ. Det byggs dessutom om till dieselelektriskt lok, något som loket historiskt aldrig har varit, men exteriört kommer man att försöka återge det historiska utseendet så mycket som möjligt. När loket är klart kommer det bli ett stiligt och ståtligt inslag på museibanan!


Tågmöte i Åkers Runö tidigt på morgonen den 21 augusti 1997.


Det nya dubbelspåret mellan Åkers Runö och Åkersberga den 31 juli 2011. Moderniseringen och upprustningen av RB går oförtrutet vidare!


UBxp 124 i Åkersberga i augusti 1992.


X10p 216 i Åkersberga på morgonen den 21 augusti 1997.


Åkersberga den 5 oktober 2009.


Tåget till Österskär har nästan nått slutstation när det som här lämnar hållplatsen Tunagård. Den 5 oktober 2009 var trafiken åter igång på hela RB efter en lång avstängning mellan Stockholm Ö och Mörby liksom Näsbyparkslinjen p.g.a. banarbete.


Julaftonsmorgon i Österskär 1992. Loket BdP 3254 med vagnar stod uppställa över helgen i väntan på kommande vardags morgonrusning.


Dagen till ära var manövervagnen UBxp 134 julpyntad!


Österskärsdirektan, tåg 692, var ett av de sista lokdragna tågen. Här har tåget ankommit Österskär den 19 maj 1993 och skulle strax därpå växlas undan. Det sista ordinarie loktåget gick den 10 juni samma år.


BdP 3254 efter rundgång samma kväll.


BP 897 i Österskär den 19 maj 1993.


"Bautzenpassen" BP 913 i Österskär samma dag. Denna och BP 914 hade tio fönster per långsida, jämfört med övriga, som hade nio (jfr. nedan). De hade därmed 8 sittplatser mer än övriga, på bekostnad av komforten.


"Bautzenpassen" BP 918 i Österskär samma dag.


Här står Sista Loktåget avgångsberett i Österskär efter rundgång och bromsprov den 12 maj 1994.


Undertecknad poserar framför tåget i Österskär den 11 april 1995.


Österskärs stationshus den 26 mars 1996. Här hade personalen överliggning förr. Föraren hade sitt rum på bottenvåningen t.h. om entrén och konduktören sov på övervåningen. T.v. om entrén låg köket. Stationshuset inrymde även ett postkontor och ett mindre ställverksrum (dörren längst t.h. på bottenvåningen).


Tidig morgon i Österskär den 21 augusti 1997. Notera TELE-skylten t.h. i backen.


Tåg mot Stockholm Ö i Österskär närmare tre månader senare, den 19 november 1997. Notera SLJ-emblemet på manövervagnen!


Stoppbocken i Österskär den 15 december 2004.


Tåg mot Stockholm Ö med X10p 208 sist lämnar Österskär den 5 oktober 2009.


Stationen i Österskär byggdes om sommaren 2007 och fick två plattformsspår och därmed möjlighet till tågmöte.


Gammalt och nyare i Österskär den 18 augusti 2013.


En annan bild på samma tema. X2P 33 och UBxp 122 i Österskär den 12 september 2021.

Roslagsbanan Hem


Senast uppdaterad: 2022-02-28
Webbmästare: Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2028