Inlandsbanan AB (IBAB)

Svenska persontåg HemInlandsbanan AB (IBAB) bildades år 1993 sedan regeringen överlåtit nyttjanderätten till banan på de 15 kommunerna längs densamma. Flera olika bolag bedriver en hel del godstrafik på banan. Även IBAB gör det men företaget bedriver också omfattande turisttrafik genom dotterbolaget Inlandståg. Ett antal lok och vagnar gjordes i ordning för tidigare dotterbolaget Grand Nordic. Här ses TMX 1016 på Järnvägsmuseum den 8 september 2007.


Två bilder från Lit på Inlandsbanan den 18 september 1993. Y1 1267 gör uppehåll i samband med en 50-årsfest.


Under andra hälften av januari 2010 fick Veolia ta hjälp av IBAB:s Y1:or när Reginorna inte räckte till på "Mittnabotåget". Här ses IBAB Y1 1314 + 1342 på Sundsvall C den 20 januari 2010.


En Y1:a på avvägar. IBAB Y1 1359 i Hagalund den 4 september 2012.


IBAB körde i samarbete med Tågab det s.k. Snötåget. Vagnarna målades i IBAB:s färger, men ägdes av Tågab. Den 4 februari 2013 stod BC2 50 74 59 73 672-8 och 692-6 i Kristinehamn i väntan på kommande veckosluts anstormningar.


IBAB Y1 1269 (med EVN S-IBAB 95 74 100 1269-5) på Östersund C den 6 maj 2013.

Svenska persontåg Hem


Senast uppdaterad: 2020-07-31
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020