Spårväg

Blandade svenska tågbilder Blandade tågbilder Hem


På denna sida presenteras spårvägarna i Göteborg och Norrköping. Spårtrafiken i Stockholm hittar ni på sidan SL Spårtrafik.

Göteborg

Sveriges främsta spårvägsstad är nog utan tvekan Göteborg. Staden stoltserar med ett vittförgrenat nät och moderna och moderniserade spårvagnar. Trafiken bedrivs av Göteborgs Spårvägar på uppdrag av Västtrafik. Vill man digga spårvagnar i "Götet" kan man stå en stund på Drottningtorget, utanför Göteborgs centralstation, eller gå en bit bort till Brunnsparken. Korsvägen och Järntorget är andra platser med många korsande spårvägslinjer. Det är tät trafik och de flesta linjerna passerar här.


"Pedalvagnarna" levererades i omgångar från slutet av 1950-talet till början av 1970-talet. Idag (2016) rullar det fortfarande en hel del M28:or och M29:or på Göteborgs gator. Här ses M28 751 på linje 1 rulla in på Drottningtorget den 3 augusti 1997.


Göteborg fick nya spårvagnar typ M21 från 1984. De var inga estetiska skönheter direkt, men ändå moderna svensktillverkade spårvagnar och ett tecken på att spårvägen kanske ändå inte var helt nere för räkning i Sverige, trots allt. Den 3 augusti 1997 möttes tvenne M21:or på Drottningtorget.


Reklammålade M21 265 på Drottningtorget samma dag.


M21 219 vid Lilla Bommen den 3 augusti 1997.


M28 713 Kapten Bölja vid Valand på Avenyn den 25 juni 1998.


Trevagns M29-tåg på linje 5 med M29 829 främst vid Korsvägen den 20 oktober 1999.


Tiden och kundernas krav sprang ganska snart ifrån M21:orna med sitt höga golv. Låggolvvagnarna kom på bred front från slutet av 1980-talet. För att öka tillgängligheten och kapaciteten förlängde man M21:orna med en låggolvdel i mitten. Vagnarna fick ny littera M31 och nya nummer. Här ses M31 310 på linje 3 mot Marklandsgatan i Östra Hamngatan den 23 maj 2000.


Ett par "pedalvagnar", typ M29, på linje 2 ankomma Drottningtorget invid Göteborg C den 27 november 2006.


Ett spårvagnståg på linje 11 med M28 714 sist svänger ut på snabbspåret vid Polhemsplatsen den 11 maj 2007.


M29 801 i vändslingan i Saltholmen i Långedrag den 15 mars 2008.


M31 311 i spårkorset i Hjällbo på Angeredsbanan den 15 mars 2008. M31:orna var dock bara ett steg på (spår-)vägen mot...


...M32:orna! Dessa nya låggolvspårvagnar kallas Sirio och är tillverkade av italienska AnsaldoBreda. Som vanligt (?) när man sätter nya spårfordon i trafik är det inte utan omfattande barnsjukdomar och problem innan de kan köras ordentligt, så även här. M32:orna börjar så sakteligen uppvisa en allt bättre tillförlitlighet och kommer nog så småningom att bli en fungerande del av Göteborgs spårvägsvardag... Problemen med dem har dock medfört att M28:or och M29:or fått vara kvar i trafiken betydligt längre, än vad som var tänkt. Här ses M32 416 möta en äldre kollega på Drottningtorget den 24 september 2008.


M29 860 Hubert Lärn lämnar Järntorget den 24 september 2008.


M31 350 ringlar sig igenom spårsystemet vid Brunnsparken den 30 oktober 2008 på sin väg mot havet ute vid Saltholmen i Långedrag.


M29 801 på linje 2 mot Högsbotorp i Södra Hamngatan den 30 oktober 2008.


Strax därpå kom M31 362 på linje 6 mot Kortedala. Notera de avvikande strålkastarna.


Sedan kom även M32 417 på linje 1 i kurvan in på Västra Hamngatan.


M29 801 igen, denna gång vid hållplats Kaptensgatan den 6 februari 2009.


M31 351 på Stigbergstorget på linje 11 på väg mot havet ute vid Saltholmen i Långedrag den 6 februari 2009.


M28 747 på Grönsakstorget den 11 september 2009.


Möte mellan M29 844 och M31 354 vid Kungsportsplatsen den 12 september 2012.


M29 846 på linje 5 mot Torp vid Liseberg senare samma dag.


M32 427 vid Brunnsparken den 27 maj 2009.


M29 821 och M28 722 i multipel ankommer Drottningtorget den 29 maj 2009. Notera att M28:an ännu inte blivit ommålad i nygamla målningen.


M31 333 och 365 på Drottningtorget den 31 januari 2010.


Ett spårvagnståg på linje 7 mot Tynnered med M29 804 främst svänger av från snabbspåret vid Polhemsplatsen den 16 april 2012.


M29 845 på linje 13 vid Ullevi den 16 april 2012.


M32-möte vid Ullevi norra den 16 april 2012.


M32 412 på snabbspåret vid Olskroken den 7 november 2012.


M29 806 i motsatt körriktning på linje 7 till Bergsjön samma dag.


M32 431 på Olskrokstorget den 7 november 2012.


M31 343 lämnar Gamlestadstorget mot Angered samma dag. Notera växelförbindelsen åt höger i bild; ett triangelspår planeras på platsen.


Gamlestadstorget den 7 november 2012. T.v. pågår bygget av den nya pendeltågsstationen. Rakt fram leder snabbspåret på f.d. VGJ-banvallen mot Angered, t.h. leder spåret till Kortedala och Bergsjön.


Spårvägstrafiken vid Drottningtorget och Brunnsparken är mycket intensiv. Här anländer M29 813 till Drottningtorget den 7 novmeber 2012. Strax bakom korsar M31:a och i bakrunden ses ytterligare ett M28/M29-tåg.


Problemen men M32:orna har fortsatt, särskilt med första delserien, där kraftiga rostskador har uppträtt. Garantiarbetena på M32:orna har gjorts i Hagalund (!). Här ses M32 417 utanför lokstallet den 7 juli 2014.


M31 361 i vändslingan i Saltholmen i solnedgången den 27 maj 2015.


Spårvagnsmöte på linje 7 i Stampgatan den 21 augusti 2015. T.v. M29 822, t.h. M31 310.


I augusti 2015 invigdes den nya spårvägsförbindelsen från Södra Hamngatan, via Stenpiren och Skeppsbron till Järntorget. Här kommer M29 820 Åke Norling på linje 11 och kör in på den nya sträckningen den 21 augusti 2015.


Den nya sträckningen i Södra Hamngatan den 21 augusti 2015.


M31 314 Sonya Hedenbratt vid Stenpirens nya hållplats samma dag.


M32 459 fortsätter bort mot Skeppsbron och Järntorget.


M31 355 vid Stenpiren samma dag. T.v. i bakgrunden anans ångfartyget Bohuslän.


Korsvägen är en stor knutpunkt med spårvägslinjer åt många håll. Här ses platsen lite grann från ovan den 26 september 2015.


M29 844 vid Stigbergstorget den 26 september 2015.


M31 359 på samma plats senare samma kväll.


M32 454 på linje 9 till Saltholmen ankommer Masthuggstorget den 25 juli 2016. Linje 9 är det klassiska linjenumret på Långedragslinjen. Numera går "9:an" normalt till Kungssten, men förlängs till Saltholmen under sommarhögtrafiken.


M31 366 på linje 9 håller vid Roddföreningen i Långedrag den 25 juli 2016. Långedragslinjen var ursprungligen koncessionerad som järnväg (Saltholmen-Göteborgs Järnväg), men omklassades till spårväg 1972. Trafiken har dock alltid bedrivits med spårvagnståg. Denna hållplatskur är den enda av de gamla som överlevt högertrafikomläggning, moderniseringar m.m.


M29 838 på linje 3 vid Vagnhallen Majorna den 25 juli 2016.


M32 434 utanför vagnhallen i Majorna den 25 juli 2016.


M32 439 vid Ullevi Södra den 28 juli 2016.


M29 854 vid Botaniska Trädgården den 28 juli 2016.


Vagnhallen Slottskogen den 28 juli 2016. Den byggdes ursprungligen för Göteborg-Särö Järnvägs (GSJ) rälsbussar av Y6-typ. Mellan 1962 och 1965 gick både spårvagnar och GSJ:s tåg på samma spår från Linnéplatsen ut till Frölunda; spåren närmast i bild. När järnvägen lades ned 1965 användes hallen och verkstaden för andra ändamål. Spårvägen tog över hallen 2011 och anpassade den för sina behov.


M31 358 på linje 2 vid Marklandsgatan den 28 juli 2016. "2:an" var omledd p.g.a. spårarbeten i Linnégatan.


M29 808 och M28 708 på linje 3 svänger in mot Marklandsgatan samma dag.


M32 419 på linje 8 ankommer Marklandsgatan samma dag.


Efter lite rast för föraren svänger M29 808 och M28 708 ut från vändslingan vid Marklandsgatan en stund senare.


Untensiv trafik vid Marklandsgatan. Möte mellan två "7:or" och en ankommande "3:a".


Marklandsgatan sedd från bakrutan på en "pedalvagn" på linje 3. T.v. möts en M31 på linje 7 och ett par "pedalvagnar" på en ankomande "3:a". T.h. en M31 på linje 2, som strax ska svänga åt höger mot Frölunda.


Inredningen i M28 708.

Norrköping


Gula faran. Även Norrköping behöll spårvägen efter högertrafikomläggningen 1967. Även här satsar man på utbyggnad och modernisering av vagnpark och linjenät. På denna bild rullar M67B 92 i ursprungsmålning uppför Drottninggatan vid Hörsalen den 25 januari 2001.


M67B 93 i Fridvalla senare samma dag.


M67:orna moderniserades och byggdes om av Kockums i Malmö. De fick ny typbeteckning M67K. Här kommer M67K 84 på linje 3 mot Klockaretorpet uppför Drottninggatan den 25 januari 2001.


En moderniserad M67K (t.v.) och en dito M97 möts vid Resecentrum den 28 augusti 2004. Den senare har ett förflutet i Duisburg i Tyskland och har i Norrköping försett med låggolvmellandel och moderniserad förarplats.


M67K 89 tillsammans med en "kollega" har just lämnat Rådhuset på väg mot Fridvalla den 24 maj 2011.


M67K 90 vid Centralbadet som ingående vagn på linje 3 på kvällen den 24 maj 2011.
Två bilder av M67K 83 på llinje 2 mot Ringdansen vid Resecentrum den 8 november 2011.


Ännu ej ombyggda Düwag-vagnen M94 63 i slingan i Klockaretorpet den 25 juni 2000.


M94 71 har nått ändhållplatsen Vidablick på kvällen den 25 januari 2001.


M97 61 vid Resecentrum den 25 januari 2001.


Äldre möter nytt vid Söder Tull på aftonen den 24 maj 2011. T.v. M97 62 och t.h. M06 31.


M97 63 möter M67K 84 vid Rådhuset den 24 maj 2011.


M97 61 har fått ett något förändrat frontutförande och ses här vid Resecentrum den 8 november 2011. Jämför gärna med bilden ovan.


Norrköpings första moderna låggolvspårvagnar utgörs av M98 21-24. Alla har ett förflutet i Tyskland och varit mer eller mindre prototyper inför kommande serieleveranser. Den 25 januari 2001 lämnade M98 22 Resecentrum på sin väg på linje 3 mot Klockaretorpet. I bakgrunden anländer en M67K.


M98 23 på en övningstur vid Resecentrum den 13 juni 2011.


Norrköpings senaste anskaffning av moderna spårvagnar heter M06. Liknande vagnar körs även i Stockholm och i Frankfurt am Main i Tyskland. M06 33 lämnar Resecentrum den 29 april 2009 på sin väg mot Klockaretorpet.


Modern spårvagn på nybyggd spårväg! M06 31 vid Trumpetaregatan i Hageby den 24 maj 2011. Rakt fram kommer spårvägen att fortsätta till Navestad.


M06-möte i regnet vid Resecentrum den 20 april 2012.


M06-möte vid Resecentrum den 20 januari 2014.


Norrköpings senaste spårvagnsanskaffning var ett antal begagnade Tatra-spårvagnar från Berlin. Vagnarna användes bara en kort tid i väntan på nya M06-vagnar och har sedermera tagits ur trafik. I Norrköping fick de beteckningen M11. Här ses vagnarna 12 och 15 på Östra Promenaden vid Centralbadet den 24 maj 2011. Jämför gärna med denna bild från Berlin!


M11 12 vid Söder Tull den 24 maj 2011.


M11 15 och 12 i aftonsolen vid Söder Tull samma kväll.

Malmö


Spårvägen i Malmö lades ned 1973. Idag finns en museispårväg som utgår från Tekniska museet. Som ett första steg mot nya spårvagnar har man i stadstrafiken i Malmö sedan 2014 introducerat spårvagnsliknande ledbussar på linje 5, som sedan dess marknadsförs som MalmöExpressen. Här ses buss 3004 utanför Malmö C den 3 februari 2016.

Blandade svenska tågbilder Blandade tågbilder Hem


Senast uppdaterad: 2016-07-30
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2016