Färjetrafiken till Baltikum

Färjor Fartyg HemTrafiken mellan Stockholm och Tallinn togs upp igen sommaren 1990 då Estline satte in Nord Estonia på rutten. Jag sommarjobbade då i bokningen och incheckningen i terminalen i Stockholm. Här ses Nord Estonia vid terminalen i Frihamnen i Stockholm en junidag 1990.


Nord Estonia lämnar Stockholm en gråmulen augustieftermiddag 1990. Tyvärr är bilden oskarp, men det är en av de få jag tog under premiäråret.


Nord Estonia på väg in mot Stockholm i Halvkakssundet på morgonen den 22 juli 1991. 1993 ersattes Nord Estonia av Estonia, ursprungligen Viking Sally. Hon förliste utanför Finska Utö den 28 september 1994 i den värsta färjekatastrofen i Östersjön i efterkrigstid.


Estline hade tänkt att sätta in ytterligare ett fartyg hösten 1994. Det var f.d. Diana II, som så småningom kom i trafik som Mare Balticum. Den 18 mars 1995 tog jag denna bild i Frihamnen i Stockholm.


1998 utökades flottan med Baltic Kristina, levererad 1973 som Bore I. Den 2 maj 1998 låg hon vid Skeppsbron och visades upp för intresserad allmänhet.


Regina Baltica, ex. (bl.a.) Viking Song, sattes sedermera in i Estlandstrafiken. Här är hon på väg in mot Stockholm den 22 juli 2000.


Ett år senare hade Regina Baltica och trafiken inlemmats i Tallinks verksamhet, vilket kanske tydligast framgick av skorstensmärket. Här är hon på väg in i Oxdjupet den 4 juni 2001.


Tallinks nybygge Victoria I i Stockholms skärgård den 11 augusti 2007.


Efter avslutad tjänstgöring i Silja Lines trafik sattes Silja Festival in i moderbolaget Tallinks trafik mellan Stockholm och Riga. Här ses hon på väg mot Riga den 8 juli 2010 i Halvkakssundet mellan Lidingö och Nacka.


Baltic Queen i Halvkakssundet på väg mot Tallinn den 20 juli 2011.


Silja Festival passerar Koviksudde den 12 augusti 2011.


Silja Festival ungefär på samma ställe den 25 juli 2012.


Superstar i Helsingfors på morgonen den 11 augusti 2012.


Linda Lines katamaran Merlin lämnar Helsingfors den 11 augusti 2012.


Victoria 1 på väg in mot Stockholm den 12 augusti 2012.


Silja Festival rundar Granholmen på morgonen den 11 augusti 2012.


Baltic Queen i Halvkakssundet på morgonen den 27 juli 2013.


Baltic Queen i farleden utanför Skeppsdal i Österåker på kvällen den 29 juli 2013.


Romantika vid Högberga på Lidingö den 15 september 2013.


Tallink köpte m/s Isabella av Viking Line under 2013 och satte in henne som Isabelle på traden Stockholm - Riga samma år. Utvändigt lät Tallink inledningsvis endast ersätta texten "Viking Line" med "Tallink" och målade om skorstenen. Även namnändringen fick anses vara tämligen modest... Här ses Isabelle vid Kovik på Värmdö den 31 juli 2014.


Isabelle vid Frihamnsterminalen den 26 januari 2016.


Isabelle i Halvkakssundet vid Hasseludden den 6 juni 2016.


Romantika i kvällssolen på Trälhavet den 2 augusti 2016.


Victoria 1 och Silja Symphony i Värtahamnen den 2 augusti 2017.


Isabelle på Höggarnsfjärden den 3 augusti 2018.


Isabelle på Höggarnsfjärden med dramatisk regntung himmel den 12 maj 2019.


Romantika på väg mot Stockholm har just passerat Oxdjupet på morgonen den 30 juli 2019.


Baltic Queen på Höggarnsfjärden den 1 augusti 2019.


Isabelle och Gotlandsbolagets m/s Drotten i Värtahamnen den 22 juli 2020.


Patria Seaways i Kapellskär den 17 juli 2021.


Baltic Queen på Höggarnsfjärden den 26 juli 2021.


Baltic Queen på väg mot Tallinn i höjd med Bergsätra på Lidingö den 25 juni 2022.


Optima Seaways i Kapellskär den 5 juli 2022.

Färjor Fartyg Hem


Senast uppdaterad: 2022-07-17
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022