TGOJ

Svenska godståg HemEskilstuna lokstation den 6 oktober 2007. Här huserade TGOJ Trafik AB, ett järnvägsföretag som hade rötterna i den forna Grängeskoncernen. TGOJ var fram till början av 1980-talet privat järnväg, men har sedan dess varit ett helägt, men fristående, dotterbolag till både SJ Gods och Green Cargo. Företaget har kännetecknats av en ganska stor innovationsrikedom, bl.a. satte man två T66-lok i trafik. Under hösten 2010 integrerades TGOJ verksamhet helt i moderbolaget och därmed försvann ännu ett bolag från järnvägskartan. Lokstationsbyggnaden byggdes i slutet av 1940-talet och visar på stolthet och framgång i malmbrytningens spår (!). Notera vinghjulet i gult tegel ovanför entrén.


TGOJ tog över ett antal (bättre) begagnade T43:or från SJ. En del användes i den egna verksamheten, andra hyrdes ut. Här ses T42 228 på Jönköpings godsbangård den 30 september 1997, i samband med Nordic Rail.


TGOJ lokstation i Eskilstuna den 20 oktober 1998. På bilden anas en f.d. SJ-Ma uppe t.v., två ännu orange Z4-lokomotorer, T43 223, Ma 876, Ma 403 (skymd) och SJ X12 3192.


På 1950-talet anskaffade TGOJ nio stycken sexaxliga boggilok litt Ma, som i stort sett överensstämde med SJ Ma, och 10 stycken fyraxliga boggilok litt Bt, som tekniskt hade stora likheter med SJ Da och Ra. TGOJ Ma var, till skillnad från SJ Ma, multipelkörbara redan från början och hade runda maskinrumsfönster i stället för rektangulära. Av någon okänd anledning fick Ma 403 större maskinrumsfönster än sina systerlok. På 1990-talet överfördes samtliga SJ Ma till TGOJ. En del av loken sattes i TGOJ trafik, resten användes som reservdelsförråd. På bilden tagen i Eskilstuna den 20 oktober 1998 ses Ma 403 vila framför lokstallet. I bakgrunden en systermaskin med förflutet i SJ.


TGOJ Z6 41 växlar vid verkstaden i Eskilstuna den 20 oktober 1998.


V10 703 i Eskilstuna den 20 oktober 1998.


Ma 405 ankommer Borlänge den 21 maj 1999.


I tåget gick en av TGOJ:s Shimmns-vagnar.


Oxelösund den 7 november 1999.


Stationshuset i Oxelösund samma dag.


Oxelösund den 3 juni 2000.


Växelloket V11 711 i Oxelösund den 3 juni 2000.


Ma 409 i Oxelösund den 3 juni 2000..


Ma 409 lämnar Oxelösund med ett tungt stålämneståg senare samma dag. T.v. om loket anas avståndstavlan till infartssignalen i Oxelösund. Två streck angav att det var ca 600 meter kvar till signalen.


Ma 402 på väg norrut passerar Vrena den 25 maj 2001.


Ma 409 på väg mot Oxelösund passerar Nyköping Södra senare samma dag.


Lokstationen i Eskilstuna på morgonen den 20 februari 2002.


Multipel Ma (409 + 406) i Eskilstuna den 4 mars 2002.


F.d. SJ Ma 963 utanför lokstallet i Eskilstuna samma dag. Loket målades senare under samma år om i TGOJ Trafiks nya färgsättning.


Lokstallsområdet i Eskilstuna samma dag. Närmast ses Ma 403.


T43 246 i Eskilstuna samma dag.


Senare samma dag passerade Ma 401 med ett ståltåg "i kroken" genom Eskilstuna C.


Ma 404 och 403 rullar in i Borlänge den 12 juni 2002.


Ma 833 och 401 i Älvsjö den 6 november 2002 i väntan på ledig tid i hjulsvarven.


T43 240 i Uppsala den 6 mars 2003.


TGOJ T66K 713 på Motala verkstad för hjulbyte den 10 december 2003.


T43 242 i Älvsjö den 23 december 2003.


TGOJ köpte ett antal El16-lok av Tågkompaniet, som i sin tur hade köpt dem från norska NSB. Sedermera såldes de "tillbaka" till norska CargoNet. "Tysktåget" X420 021 skadades tyvärr i slutet av oktober 2004 vid en brand i underredet och ställdes av i Motala och för att användas som reservdelsförråd. Enheten transporterades dit från Älvsjö den 3 februari 2005. DBS valde att anlita TGOJ Trafik AB för transporten, som ställde El16 22 med lokförare till förfogande. Här står ekipaget redo för avgång från Älvsjö. Enheten drogs sedermera till Kristinehamn för skrot den 4 februari 2006 och blev således den sista av enheterna som anträdde resan mot den "yttersta växeln".


Samma tåg i Sparreholm i väntan på förbigång.


El16 22 framme i Motala senare samma dag.


El16 22 i Hallsberg senare på kvällen samma dag, under återfärden "hem" till Eskilstuna.


Ett av de f.d. SJ-Ma-loken som inte målades om i TGOJ Trafiks målning var Ma 832. Dock fick det de stiliga påskruvade TGOJ-bokstäverna! Här ses det i Borlänge den 22 mars 2005.


Ett södergående ståltåg med multipel Ma passerar genom Silinge den 27 mars 2005.


T43 228 och ett okänt Ma-lok med rötslamståget från Jordbro i Älvsjö den 29 mars 2005.


T43 242 i Oxelösund den 7 maj 2005.


Möte i Nykvarn den 27 februari 2007 med rötslamståget från Jordbro, draget av Ma 963.


T43 246 i Eskilstuna den 27 april 2007.


V11 712 i Eskilstuna den 6 oktober 2007.


Z4 10 i Eskilstuna samma dag.


Ett annat av de f.d. SJ-Ma-loken som inte målades om i TGOJ Trafiks målning var Ma 828. Det gjordes i ordning och hyrdes ut till Kalmar Veterantåg, men TGOJ behövde sedermera loket i egen regi. Här ses det blänka i aftonsolen i Borlänge den 22 september 2008.


Ma 965 i Grundbro den 13 januari 2009. Loket hade varit i Åkers styckebruk och väntade på att mitt tåg skulle passera först.


TGOJ verkade över hela landet. Här dånar Ma 407 med ett tomt rälstransporttåg genom Bollnäs den 12 mars 2009.


Möte med rötslamståget från Jordbro draget av Ma 405 i Nykvarn den 5 juni 2009.


TGOJ:s Ma-lok var, till skillnad från sina SJ-syskon, multipelkörbara. Ett av de f.d. SJ-loken byggdes om för multipeldrift sedan det togs över av TGOJ Trafik, nämligen Ma 876. Här passerar loket Barkarby den 18 november 2009.


TGOJ-godståg på f.d. TGOJ-sträcka. Ma 833 väntar på tågmöte i Rekarne den 4 augusti 2010.


Ma 401 på dubbelspåret mellan Döljebro och Holmsveden den 14 februari 2010.


Än leva gamla gudar. Ännu i början av 2012 användes Ma-loken flitigt, men då aviserades en reducering av insatsen. Här väntar föraren på Ma 963 på körsignal i Falun den 19 januari 2012.


Möte med Kopparpendeln, dragen av Ma 403, i Röstbo den 2 mars 2012. Green Gargo hade strax innan beslutat om en kraftig neddragning av användningen av Ma-loken, men Ma 403 fick i alla fall ytterligare en nådetid!


T44:or i TGOJ-målning i Hallsberg den 26 mars 2012.


T43 ra 240 i Hagalund den 21 augusti 2012. Loket köptes sedermera av Nordic Re-Finance.


TMZ 1410 i Kristinehamn den 4 februari 2013. Under TGOJ-tiden användes loket främst på Haparandabanan.


T43 ra 240 i Borlänge den 27 maj 2013.


T43 ra 240 med ett GE PowerHaul-lok (GE PH37ACi) på testning på Stockholm C den 30 november 2013.


Eskilstuna lokstation den 24 april 2020. Ännu 10 år efter att TGOJ Trafik helt integrerades i Green Cargo, syns mycket av TGOJ-arvet ännu. T.ex. valde GC att behålla verkstaden där. Vissa lok och vagnar har förblivit TGOJ-märkta, t.ex. Z4 11.


Personalvagnen QLT S-GC 98 74 98 60006-1 i Eskilstuna samma dag.


Växelloket Z6 41 "Fido" i Eskilstuna samma dag.


Z4 11 i Eskilstuna den 16 juli 2020.


TGOJ köpte på 1950-talet ett nytt signalsystem från tyska Siemens. Bl.a. ingick central trafikstyrning (”CTC”) med fjärrblockeringscentral i Skogstorp utanför Eskilstuna. Signalerna och signalbilderna avvek från svensk standard, bl.a. kunde de snedställda försignalerna knappast dölja sitt tyska ursprung. Här ses mellanblocksignalen Silinge 0592 söder om Flens övre den 13 maj 1999. Sannolikt finansierades till stor del elektrifieringen, anskaffningen av Bt- och Ma-lok samt det nya signalsystemet av pengar Grängeskoncernen fick från försäljningen av andelarna i LKAB till svenska staten.


Ännu en bild av en typisk TGOJ-signal. Mellansignal Nks 0131 på Nyköping södra, invid Nyköping C, den 25 maj 2001.


Generations- och ställverksbytet syns tydligt på denna bild av mellansignal Nks 0124 på Nyköping södra samma dag.


Längs f.d. TGOJ finns en hel del stiliga stationshus, som detta i Vadsbro, mellan Flen och Nyköping. Här stannar eller möts inga tåg längre; persontågen slutade att stanna här 1979 och persontrafiken mellan Flen och Oxelösund upphörde i maj 1983. År 1990 försvann mötesmöjligheten för tåg och allt utom rakspåret igenom revs ca 10 år senare. Ett påtagligt resultat av järnvägens effektivisering...

Svenska godståg Hem


Senast uppdaterad: 2020-07-21
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020