Transdev

Svenska persontåg HemTransdev (tidigare Veolia Transport resp. Connex) körde tidigare nattågen till Övre Norrland på uppdrag av Rikstrafiken. Lok och vagnar hyrdes av dåvarande Affärsverket Statens järnvägar. Den 15 juni 2008 övertogs trafiken av SJ, som vann den senaste upphandlingen. Samma dag tog Veolia över tågtrafiken på Stångå- och Tjustbanorna (Linköping–Västervik resp. Linköping–Kalmar) från SJ. Här passerar ett Norrlandståg Karlberg på driftspåren på väg mot Stockholm C den 17 juni 2004. Loken och vagnarna var då ännu inte renoverade och var fortfarande målade SJ-blå.

Veolia valde redan sommaren 2008 att köra nattåg från Göteborg och Stockholm till Lappland under sommaren i egen regi, kallat Lapplandståget. Sedan dess kör man vintertid också tåg till skidsportorter i Jämtland, något som i början marknadfördes som "Utmanartåget". Den 3 juli 2009 började Veolia som första privata järnvägsföretag köra veckoslutstrafik mellan Stockholm och Malmö i egen regi, i konkurrens med SJ. SJ AB:s monopol på fjärrtrafiken var därmed historia. Successivt avreglerades persontrafikmarknaden fram till hösten 2010, då full konkurrens infördes. Trafiken har sedermera utökats till vardagar. Sedan mars 2012 kör Transdev också nattåget mellan Malmö och Berlin. I november 2013 började fjärrtågen att marknadsföras som Snälltåget. Utöver fjärr-, natt-, och chartertåg i egen regi på Trafikverkets spår kör Transdev Øresundstågstrafiken sedan tågplaneskiftet i december 2011 på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sydsverige. I december 2013 inleddes trafiken på Krösatåg Sydost med Transdev som entreprenör. I mars 2014 tog företaget över resten av Krösatågen från DSB Småland. Slutligen bedriver man spårvägstrafik i Norrköping. Utöver spårtrafik bedriver Transdev busstrafik och båttrafik (genom Styrsöbolaget).


Reklammålade järnvägsfordon i Sverige har förekommit ytterst sparsamt. Ett av undantagen var Rc6 1332, som ett tag reklamerade för tidningen Metro. Här ses loket i spetsen för Göteborgsdelen av Norrlandståget passera Årstaberg den 2 maj 2006.


Rc6 1329 med ett "norrlandståg" i kroken rullar in i Arboga den 23 april 2007. Notera att detta lok då saknade Connex-dekal. När SJ tog över denna trafik upphörde man med att köra tågen över Svealandsbanan.


Bilden av Norrlandstågen förbättrades väsentligt sedan fordonsägaren Affärsverket Statens järnvägar lät renovera sina lok och vagnar. Här ankommer ett Norrlandståg med Rc6 1328 i spetsen till Gävle C den 3 augusti 2007.


Än så länge lyser nyanskaffningen av personvagnar med sin frånvaro. Veolia och andra nya operatörer har hittills köpt (bättre) begagnade personvagnvagnar från SJ AB, Affärsverket Statens järnvägar eller NetRail. Veolia har moderniserat ett antal liggvagnar litt BC2K och nyligen köpt in ett antal sittvagnar av 60-talstyp. BC2K 4008 gick i Veolias Norrlandståg den 3 augusti 2007 och ses här i Gävle. Det är ganska intressant att Veolias "husfärger" i mångt och mycket påminner om färgsättningen som Affärsverket Statens järnvägar valde för sina fordon.


Tre dieselmotorvagnar i Veolias depå i Linköping den 22 april 2009. Längst t.v. biogasdrivna Y1G 1334 Amanda.


Veolias restaurangvagn R7 5633 i Älvsjö den 3 juni 2009.


Den 8 augusti 2010 har bilden förändrats en smula. Den nya Itino-motorvagnen Y31 1424 har tillkommit. Samtidigt ger bilden en möjlighet till en jämförelse mellan italiensk/svensk järnvägsfordonsdesign från slutet av 1970-talet och tysk dito från tidigt 2000-tal!


Den 22 april 2010 utgjorde Mittnabotåget av X52 9042, som här ses redo att avgå från Sundsvall C.


Veolias nattåg från Göteborg till Narvik på Stockholm C den 20 juli 2009. För tågdragningen anlitades Hector Rail, ett kontrakt som kom att vara fram till hösten 2016. Denna kväll var det 241.005 Solo som var spänt framför tåget.


Veolias veckoslutstågsätt i Hagalund den 3 augusti 2009. I tågsättet ingår, förutom Veolias egna BC2:or, ett antal vagnar inhyrda från NetRail, däribland panoramavagnen.


Veolias veckolutståg till Malmö på Stockholm C den 25 oktober 2009. Hector Rails 241.001 Kenobi drog tåget denna eftermiddag.


Veolia har köpt ett par 60-talsvagnar av NetRail. En av dem är B1K S-VEO 55 74 20 73 100-1 (5100) som här ses i Hagalund den 23 april 2010.


Veolias veckolutståg till Malmö rullar in på Stockholm C den 29 augusti 2010. Under en period drogs tågen oftast av Hector Rails 141-lok, som har sth 160 km/h jämfört med 241:ornas något modestare 140 km/h. Denna dag var 141.001 Ripley (ex ÖBB 1012 001) spänt för tåget. Sedermera ersattes 141:orna av 242-loken ("Taurus"), jfr. nedan.


Veolia hyr en resgodsvagn av NetRail för cykel- och skidtransporter, allt beroende på säsong. Den 14 juni 2011 stod D46 S-NR 55 74 90 73 548-6 i Hagalund.


Veolia har via NetRail också köpt ett antal f.d. danska liggvagnar. I väntan på anpassning till Veolias trafik har de stått uppställda i Hagalund. Närmast kameran f.d. DSB Bc-t 51 86 50-30 316-8.


En tjur kommer till stan. Hector Rail 242.503 Balboa på premiärtur framför Veolias tåg 7150 från Malmö ankommer Stockholm C den 21 oktober 2011.


Veolias persontåg från Malmö ankommer Älvsjö den 12 november 2011. Med i tåget gick panoramavagen.


En annan av 60-talsvagnarna är AB3 S-VEO 55 74 38 73 387-9 som här ses i Hagalund den 15 november 2011. Som synes har även Veolia gått ifrån den gula 1 klass-randen...


Veolias "danskvagnar" har genogått en smärre upprustning och ommålning i Veolias färgschema. Här ses VEO Bc-t 51 86 50-30 310-1 i Hagalund den 6 februari 2012.
Ett par av de 60-talsvagnar som Veolia hyr av NetRail i Hagalund den 15 mars 2012. På den övre bilden ses mörkgröna B5 4743, och på den undre ses B1 4905 i NR:s "standardmålning".


Veolias persontåg till Malmö redo för avgång från Hagalund den 26 juni 2012. Denna dag drogs tåget av Hector Rails "Taurus"-lok 242.503 Balboa.


Veolias persontåg 7150 från Malmö till Stockholm ankommer Älvsjö den 19 juli 2012. Denna dag drogs tåget av Hector Rails "Taurus"-lok 242.532 Lightyear.


Veolias tåg till Malmö passerar Gamla stan på "Getingmidjan" på skärtorsdagen den 28 mars 2013. Denna dag drogs tåget av Hector Rails "Taurus"-lok 242.531 La Motta.


Veolias tåg 3943 till Malmö passerar, något försenat, kilometer 10 strax söder om Älvsjö den 22 april 2013. Dragare var Hector Rails 242.503 Balboa.


Möte mellan tvenne konkurrenter vid Älvsjöskogen den 22 april 2013.


Hector Rails "Taurus"-lok 242.531 La Motta framför Veolias "Snälltåget" på Stockholm C den 20 mars 2014.


I samband med att Veolia började marknadsföra sina fjärrtåg som "Snälltåget" folierades även vagnarna med texten "ÅRE STOCKHOLM MALMÖ BERLIN" på ena sidan, som här på AB3K 4872 på Stockholm C samma dag...


...och "Snälltåget" upprepade gånger på den andra, vilket ses här på B1K 5099. Notera även den IBAB-målade BC2:an i bakgrunden.


Hector Rails "Taurus"-lok 242.504 Mr Potato Head framför Veolias "Snälltåget" mellan Riddarholmen och Gamla stan den 16 april 2014.


Ett Öresundståg vid utfarten från Lund den 23 april 2014.


X11:orna moderniseras och får ny inredning och utvändig målning. Dessutom får de nya namn. Här ses nyombyggda X11 3187 Albert Engström i Nässjö den 23 april 2014.


Hector Rails "Taurus"-lok 242.503 Balboa framför Transdev "Snälltåget" 13940 i Älvsjö den 9 januari 2016.


242.503 Balboa med södergående "Snälltåget" 13943, passerar Älvsjö den 17 juli 2016.


Avtalet med Hector Rail löpte ut i början av oktober 2016. Sedan dess dras Snälltåget av nya läckert röda Vectron-lok. Här passerar tåg 13941, draget av 193 255 (med EVN 91 80 6 193 255-7 D-ELOC), Älvsjö den 16 oktober 2016. Loken är inhyrda från österrikiska ELL.


193 253 (med EVN 91 80 6 193 253-2 D-ELOC) på Malmö C den 21 oktober 2016.


193 255 på Malmö C den 20 januari 2017.


Södergående "Snälltåget" 3943, draget av 193 253, passerar Gamla stan den 25 juni 2017.


Sommaren 2017 togs Snälltågets moderniserade f.d. DB InterRegio-vagnar i trafik. De har fått helt ny inredning och har sth 200 km/h. Här ses Bmpz 61 81 22-90 063-1 sist i tåg 3940 passera Älvsjö den 25 juli 2017.


193 254 på Stockholm C den 24 oktober 2017.


193 287 med tåg 3943 på Stockholm C den 28 november 2018.


Inredningen i en av de f.d. tyska personvagnarna som byggts om till restaurangvagn ("krog") litt WRbmz den 28 november 2018.


Snälltåget förbigår ett av Hector Rails godståg i Kolke strax väster om Gnesta den 4 januari 2019.


193 254 med tåg 3942 på Malmö C den 15 januari 2019.


193 254 på Malmö C den 19 februari 2019.


Ännu en Vectron-träff i Kolke, den 12 april 2019. T.v. 193 254 och t.h. Hector Rail 243.221.


Snälltåget närmar sig slutstationen Stockholm C på kvällen den 15 maj 2019.


193 287 i Alvesta den 17 maj 2019.


193 254 ankommer Karlskrona på kvöllen den 17 maj 2019. Snälltåget kördes dit i stället för Malmö under vecka 20, på grund av banarbeten på Södra stambanan.

Svenska persontåg Hem


Senast uppdaterad: 2019-05-23
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2019