Roslagsbanans tjänstefordon

Roslagsbanan Hem"Östras" lokomotor var Z4p 1 "Julle". Här växlar den i Djursholms Ösby i augusti 1992.


RB Z4p 6 med ett makadamtåg på Kårstalinjen den 17 augusti 1993.


RB Z4p 4 och 6 utanför Mörby verkstad den 19 mars 1994.


Roslagsbanan har haft flera lokomotorer och en del av dem är fortfarande i drift som arbetslok. RB Z6P 2 tillverkades, tillsammans med systermaskinen SRJ Z6 3, 1954 av ASJ i Falun. Båda är bevarade idag; "2:an" heter numera SL Z6p 9700 och "3:an" är bevarad på ULJ. Under SJ-tiden och en del av RB-tiden hade Z6p 2 en helgrön målning med gula varsellinjer. Sedermera målades den om i originalmålning genom Mörby verkstads dåvarande driftige och engagerade verkmästares försorg. Här ståtar den på Stockholm Ö i augusti 1993.


Idag är Z6P 9700 (f.d. 2) ommålad i SL:s orange arbetsloksfärg.


Z6P 9700 med spårrensaren i Vallentuna den 5 februari 2012.


Hjälpvagnen X7P 56 under ombyggnads- och utrustningsarbetena på Mörby verkstad i augusti 1993.


Hjälpvagnen X7P 56 på "Östra" den 24 mars 1996.


"56:an" ställdes sedermera av och här ses den vid lokstallet på "Östra" den 24 september 2012. RBV plockade reservdelar från den, innan den skrotades.


Elrevisionsbussen RB 60 i Roslags Näsby den 28 juli 1993.


Intill stod den då nyleverade efterföljaren RB 100.


Tvåvägsfordon är smidiga. Den 3 december 1997 stod en av dåvarande SL Bansystems tvåvägslastbilar utanför gamla likriktarstationen i Mörby.


RB:s hjälpvagnar på Stockholm Ö i augusti 1992. T.v. II RBp 48, med ett förflutet på Vikbolandsbanan (VB). Den är bevarad på ULJ och ska så småningom återställas till VB BCo 43. Resgodsvagnen disponeras numera av RBV.


Tjänstevagnar på Stockholm Ö i december 1985.


RB:s motortralla A286 9705 i Mörby den 3 december 1997.


Snöplogen C3p 30 i Mörby samma dag.


En f.d. östtysk spårriktare i Roslags Näsby den 29 juli 1993.

Roslagsbanan Hem


Senast uppdaterad: 2020-04-05
Webbmästare: Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020