Andra fordonstyper

Hem Lokförarvardag


Som en del i ett vad man skulle kunna kalla interkollegialt erfarenhetsutbyte har jag under åren som lokförare fått möjlighet att pröva på att köra andra lok- och motorvagnstyper, utöver de som jag har utbildning på just då. I dagens uppdelade järnvägsbransch är det svårt att skapa sig en uppfattning om hur andra kollegor har det, om man inte själv får pröva på. På pappret gör vi alla samma sak; kör tåg, men de olika tågslagen, fordonstyperna och sträckningarna gör att skillnaderna ofta är ganska stora. Extremerna får väl anses vara motorvagnståg i 200 km/h å ena sidan och långa och tunga malmtåg på Malmbanan å den andra. Givetvis har körningen skett under övervakning av behörig kollega.
Vid något tillfälle under min tid som konduktör på Roslagsbanan (samtidigt som jag var motorvagnsförare på Lidingöbanan) fick jag möjlighet att pröva på att köra. Körkontrollern på X10p-motorvagnstågen och A30B/B30B-tågen på Lidingöbanan påminde mycket om varandra (AEG var leverantör till båda), men skilde sig åt, bl.a. hur bromsen styrdes.


Green Cargo Rc4 1174 i Ludvika den 19 februari 2002. Ännu ett drygt år efter uppdelningen av affärsverket SJ var många av GC:s lok fortfarande SJ-märkta. En intressant och lärorik godstågstur för mig som då "bara" körde pendeltåg.


Inlandsgods Ma 882 väntar på tågmöte i Stora Tuna den 6 mars 2003.


Vid ett besök i München i april 2003 fick jag möjligheten att pröva på att växla med DB:s nya pendeltåg, ET 423, i depån i Steinhausen. Här är ett annat sådant tågsätt på Ostbahnhof.


X420 021 skadades tyvärr i slutet av oktober 2004 vid en brand i underredet och ställdes sedermera av i Motala och för att användas som reservdelsförråd. Enheten transporterades dit från Älvsjö i början av februari 2005. DBS valde att anlita TGOJ Trafik för transporten, som ställde El16 22 med lokförare till förfogande. Här står ekipaget i Sparreholm i väntan på förbigång.


Givetvis nappade jag på erbjudandet att få köra! El16 var en intressant bekantskap, särskilt när vi körde ensamt lok från Motala ”hem” till Eskilstuna…


En lustighet infann sig i juli 2005, då jag fick möjligheten att köra ET 420 i Stuttgart! Fordonsutbildningen hade jag fått i Sverige, men eftersom X420 onekligen kom från Tyskland, gällde ju den utbildningen även där! Givetvis medföljde en instruktionsförare, eftersom jag inte var utbildad i de tyska säkerhetsföreskrifterna, och heller inte hade någon linjekännedom där.
Vid ett studiebesök i Öresundsregionen i mars 2006 erbjöds jag att köra ett Öresundståg från Kastrup till Malmö. Det var intressant att få se och uppleva hur systemskiftet mellan danskt och svenskt signal- och ATC-system fungerar. Öresundstågen upplevde jag som väldigt lättkörda. På den övre bilden befinner sig tåget jag kör på den konstgjorda ön Peberholm och på den undre ses tågsättet, vid det tillfället det senast levererade, på Malmö C efter ankomst.


Den 26 april 2007 fick jag möjlighet att prova på att köra diesellok lite mer ordentligt. Här ses Green Cargos T44 334 efter ankomst Hagalund.


SL:s nya pendeltåg X60 introducerades efter att jag lämnade Citypendeln. Vid ett par tillfällen har jag dock fått möjligheten att pröva på att köra, som denna junidag 2010. Som de flesta moderna järnvägsfordon är de väldigt lättkörda.


Jag har även fått prova på att köra GC:s Td, som är en ombyggd T44:a. En trevlig bekantskap, som synes!

Hem Lokförarvardag


Senast uppdaterad: 2020-04-25
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2020