LKAB Malmtrafik AB

Svenska godståg Hem


Tungviktarna i godstrafiken är malmtågen på Malmbanan. Trafiken bedrivs av LKAB Malmtrafik AB, tidigare Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB), ett dotterbolag till LKAB.


Den 12 september 2000 stod Dm3 1218 Hermelin och sken i solen utanför huvudverkstaden i Notviken. Dm3-loken togs ur trafik för gott 2013.


Nordwaggon hyrde ut ett antal Uacs-vagnar till LKAB som användes för bentonittransporter. Den 12 september 2000 stod ett antal uppställda på Svartön i Luleå. Närmast ses Uacs 84 74 930 5 006-8 [P].


LKAB hade ett f.d. gruvlok som drog vagnarna genom bentonitlastningen när den ännu låg på Svartön i Luleå.


Ett IORE-lok på Sjöbangården i Kiruna på morgonen den 27 september 2017. På den bortre delen av Sjöbangården ses den 1000:e vagnen som levererades, som fick en guldgul målning för att uppmärksamma detta!


För växling inne på området i Kiruna används det kraftiga växelloket T46 GPC där GPC står för "Green Power Concept". Här ses tre av dem; T46 1, T46 4 och T46 3 i väntan på nya uppdrag samma morgon. Loken byggdes om under åren 2010-2013.


Ytterligare en bild av T46 4 och T46 3.


IORE 116 Stordalen och 107 Svappavaara växlar i Kiruna samma dag.


LKAB malmvagn litt F050 4001 parkopplad med 4002 i Kiruna den 27 september 2017. Vagnarna är tillverkade av Kiruna Wagon och lastar 102 ton styck och har ett max axeltryck på 31 ton. Normalt består ett malmtåg av 68 vagnar med en tåglängd av 750 meter.


För transport av bentoit, cement och kalk hyr LKAB Uacns-vagnar av VTG. Här ses D-VTGD 37 80 932 7 250-8 i Kiruna samma dag.


IORE 116 Stordalen i Kiruna den 27 september 2017.


Ett tomtåg med IORE 128 Krokvik främst ankommer Kiruna malmbangård den 27 september 2017.


IORE 110 Abisko och 104 Gällivare vid lokstallet i Kiruna samma dag.


IORE 106 Kiruna och 132 Rensjön i Malmberget den 27 september 2017.


IORE 120 Kaisepakte och 131 Straumsnes i dimman i Malmberget samma dag. Intill stod IORE 119 Koskuskulle.


För oljetransporter hyr LKAB ett antal cisternvagnar av VTG. Här ses Zacens NL-VTGD 37 84 7931 996-4 i Luleå den 28 september 2017.


För transport av diesel hyr LKAB också cisternvagnar av VTG. Här ses Zans D-VTGD 37 80 7848 167-8 i Luleå samma dag.


En av de äldre cisternvagnarna för oljetransporter som ägs av LKAB, S-GC 83 74 787 6 058-5 i Luleå samma dag.


IORE 132 Rensjön och 106 Kiruna i Luleå den 19 oktober 2017.


IORE 125 Sjisjka och 102 Malmberget i Luleå den 31 oktober 2019.


IORE 116 Stordalen, 114 Rautas, 118 Murjek och 134 Notviken i Malmberget den 1 november 2019.


IORE 118 Murjek och 134 Notviken i Malmberget senare samma dag.


IORE 134 Notviken i Kiruna den 2 november 2019.


IORE 105 Narvik på Sjöbangården i Kiruna den 2 november 2019.


IORE 120 Kaisepakte i Kiruna samma dag.


IORE 123 Riksgränsen, 120 Kaisepakte, 106 Kiruna och 105 Narvik i Kiruna samma dag. T.h. i bild Hector Rail 243.106 Ericsson.


IORE 105 Narvik intill Hector Rail 243.106 Ericsson på Sjöbangården i Kiruna senare samma dag.


IORE 127 Bjørnfjell och 111 Katterat ankommer Luleå med tåg 9955 den 30 juni 2021.


IORE 111 Katterat och 127 Bjørnfjell med avgående kollastade 9960 på malmbangården i Luleå senare samma dag.


"Guldvagnen" F050 5000 parkopplad med 4999 (och EVN 87 74 6871 999-3) vid kollastningen i Luleå hamn samma dag.


Malmtåg i motljus. IORE 130 Mertainen och 113 Bergfors i Luleå den 30 maj 2022.


Malmvagnsparet F050 4133-4134 på Luleå C den 31 maj 2022.


IORE 127 Bjørnfjell och 128 Krokvik med tåg 9953 i Luleå den 1 juni 2022.


Tåget bestod av s.k. Sydafrika-vagnar.


IORE 121 Rombak och 116 Stordalen växlar i Luleå den 1 juni 2022.


Senare samma dag återkom "duon" med tomvagnar på väg mot Gällivare.


Ett norrgående tomtåg med IORE 108 Torneträsk främst, i Luleå den 29 juni 2022.


IORE 116 Stordalen i Koskivaara den 30 juni 2022.


IORE 133 Kopparåsen och 103 Luleå med gt 9955 i Gällivare den 30 juni 2022.


IORE 134 Notviken i Vitåfors den 30 juni 2022.


Tomtåg 9962 med IORE 134 Notviken främst, passerar genom Gällivare på kvällen samma dag.


IORE 103 Luleå främst i gt 9955 i Gällivare den 1 juli 2022.
I månadsskiftet juni-juli 2022 arrangerade Järnvägsmuseet, tillsammans med LKAB, ett större arrangemang, främst med anledning av att norra Malmbanan fyllde 120 år, men också därför att den kommande ERTMS-utbyggnaden skulle förhindra dylika körningar med veterantåg utan ETCS-utrustning i framtiden. På Kiruna malmbangård visade MTAB upp T46-1 och IORE 107 Svappavaara, tillsammans med Järnvägsmuseets Dm3 1248 Oskar.


IORE 131 Straumsnes på Kiruna malmbangård den 1 juli 2022.


T46-4 och Järnvägsmuseets R 976 på Sjöbangården den 1 juli 2022.


"Guldvagnen" F050 5000 parkopplad med 4999 i Kiruna samma dag.


T46-4 växlar malmvagnar från Sjöbangården till malmlastningen i berget senare samma eftermiddag.


IORE 124 Kaitum och 106 Kiruna med gt 9909 ankommer Sjöbangården i Kiruna den 1 juli 2022.


IORE 123 Riksgränsen i Stordalen den 2 juli 2022.


IORE 121 Rombak i Rautas senare samma dag.


IORE 129 Nattavaara och 114 Rautas i Kiruna den 2 juli 2022.


Järnvägsmuseets Dm3 1248 Oskar i Kiruna samma eftermiddag.


T46-1 och IORE 107 Svappavaara växlar undan efter att visningen för allmänheten avslutats samma eftermiddag.


SJ R 976, som ju en gång i tiden byggdes för att dra malmtåg, med en provkörning med malmvagnar på Kiruna malmbangård den 2 juli 2022. Senare på natten arrangerades malmtågskörningar i midnattssolens sken med både R 976 och museets Dm3-lok..


IORE 127 Bjørnfjell och 128 Krokvik med gt 9995 i Kiruna samma eftermiddag.


Möte med ett norrgående malmtåg, draget av IORE 116 Stordalen, i Harrå den 2 juli 2022.


Möte med ett norrgående malmtåg, draget av IORE 108 Torneträsk, i Kilvo samma kväll.

Svenska godståg Hem


Senast uppdaterad: 2022-07-19
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022