Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ)

Svenska godståg HemNKlJ var en smalspårig järnväg (spårvidd 891 mm) i Värmland, som sträckte sig i en båge från Filipstad, via Hagfors, Munkfors, Deje och Karlstad till Skoghall vid Vänern. Banan elektrifierades på 1920-talet med 11 kV, 16 2/3 Hz växelström. Mer information om banan finns på Historiskt.nu. Persontrafiken vid NKlJ lades ned 1964 och godstrafiken 1990. Idag återstår endast den breddade linjen mellan Karlstad och Skoghall, samt linjen mellan Hagfors och Stjärnsfors. I Hagfors finns ett litet järnvägsmuseum. Här ses "AEG"-loket 33 i museihallen den 2 maj 1989.


Ytterligare ett AEG-lok, NKlJ 41, är bevarat på Järnvägsmuseet i Gävle. På Järnvägsmuseidagen den 3 oktober 1992 stod det upplastat på en överföringsvagn på museiområdet.


På Järnvägsmuseidagen den 12 september 2015 stod NKlJ 41 med strömavtagaren uppe och tänd frontbelysning utanför UGJ-stallet.


Persontrafiken bedrev tidigare med bl.a. rälsbussar. T.v. den klassiska Hilding Carlsson-rälsbussen Yop 55 och t.h. elrälsbusståget Uddeholmaren litt. Yoap, även det tillverkad av Hilding Carlsson.


Trafikloken på slutet utgjordes av de sex "ASJ-loken", tillverkade av ASJ i Falun. Här vilar 101 Hagfors i verkstaden i Hagfors den 2 maj 1989.


Efter att NKlJ lagts ned 1990 fördelades en hel del av den rullande materielen på landets järnvägsmuseer och museijärnvägar. "ASJ-loket" NKlJ 106 Storfors, liksom flera andra NKlJ-fordon "mellanlandade" ett tag på ULJ innan det transporterades vidare till Järnvägsmuseum i Gävle och andra museiföreningar. Här ses loket på Uppsala Ö den 21 april 1991.


Lokomotorn NKlJ Z4p 4 i verkstaden i Hagfors den 2 maj 1989.


Det ståtliga stationshuset i Hagfors.


NKlJ byggde makadamvagnar av underreden från rundvirkesvagnar litt Qp och tråg från f.d. malmvagnar litt Mo. Här ses rad av dessa i Hagfors. Vagnarna såldes sedermera till SL och Roslagsbanan, där de används än idag.


Lokstalls- och verkstadsområdet i Hagfors.


Uppställda tankvagnar utanför verkstaden i Hagfors.


Containervagnar litt LGo, ombyggda från malmvagnar, i Hagfors.


Normalspåriga O-vagnar upplastade på transportörer (överföringsvagnar) på Hagfors bangård den 2 maj 1989.


Hagfors godsbangård i riktning mot verkstadsområdet och personbangården.


NKlJ moderniserade godsvagnsflottan successivt. Bland annat skaffades nya timmervagnar från Chr. Olsson på 1960-talet. Denna maffiga boggitankvagn (tillverkad av Chr. Olsson i Falkenberg 1960), Qo 20007, står här uppställd i Hagfors.


Qo 20007 på Uppsala Ö den 21 april 1991.


En av NKlJ:s rejäla boggimalmvagnar, Mo 2054, i verkstaden Hagfors.


Spåret låg kvar en bit bortom Hagfors, trots att den sträckan lades ned 1974. Här ses den något igenväxta stationen Geijersholm.


Ytterligare några kilometer i riktning mot Nordmark, vid spårslutet i Musjöheden, stod närmare 150 godsvagnar avställda.


Vi vänder söderut. Avställda 3-axliga M+-vagnar i Stjärnfors den 2 maj 1989.


Uddeholm stationshus den 2 maj 1989.


Uddeholms station från Deje-hållet.


Munkfors station den 2 maj 1989.


Avställda G 518 i Munkfors den 2 maj 1989.


En järnväg behöver också tjänstefordon för vägtrafik. I Munkfors stod denna prydliga Volvo 142 parkerad.


Munkfors station söderifrån den 2 maj 1989.
Två bilder från Ransäter station den 3 maj 1989.


Banvaktsstugan i Edeby i närheten av Övre Ullerud den 3 maj 1989.


De dagar vi besökte NKlJ var det klämdagar mellan 1 maj och Kristi Himmelfärdsdagen. Därför låg trafiken nere, men underhållet måste ju skötas ändå. Den enda fordonsrörelsen som var ute var elrevisionsvagnen "Italia", dragen av Z4p 2.


Banan ut från Deje och bron över Klarälven den 3 maj 1989.


Deje station den 2 maj 1989.


Bangården i Deje med överföringsvagnar (på "NKlJ-språk": transportörer) t.v.


Dejes plattform och bangård i riktning mot Hagfors den 2 maj 1989. T.v. normalspåriga godsvagnar på f.d. BJ-stationen.


På rätt spår med NKlJ. Containerkranen i Deje den 2 maj 1989.


Containervagnen LGo 2059 i Deje den 2 maj 1989.


NKlJ Z4p 1 i Deje den 2 maj 1989. Lokomotorn är bevarad på museet i Hagfors.


NKlJ Z4p 2 och elrevisionsvagnen "Italia" söder om Deje den 3 maj 1989.


Skived f.d. station den 3 maj 1989.


Edsgatans f.d. station, mellan Deje och Karlstad, den 3 maj 1989.


Ett sätt att bevara minnet av NKlJ är ju att återskapa banan och fordonen i modell. Här ses ett fint diorama med ett litet tågsätt draget av NKlJ "ASJ" 102 Munkfors.

Svenska godståg Hem


Senast uppdaterad: 2022-01-08
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022