Djurgårdslinjen

Svenska museitåg Hem


Här följer ett antal bilder från Djurgårdslinjen. Denna museilinje möttes till en början av hårt motstånd, men kom till sist till stånd och invigdes 1991. Den byggdes enligt modern standard, inte minst som en förberedelse för reguljär spårvägstrafik i innerstaden, något som då föreföll osannolikt. Men skam den som ger sig! I augusti 2010 invigdes den första etappen av Spårväg city och trafiken med moderna spårvagnar mellan Sergels torg och Djurgården! Sedan dess vänder museispårvagnarna normalt på Norrmalmstorg. Följ med på en resa genom tid och rum med museispårvagnarna från innerstaden och ut på Djurgården! Bilder från den moderna spårvägsvardagen hittar ni här.


Djurgårdslinjen invigdes med pompa och ståt den 2 juni 1991. Flaggprydda och fullsatta A11 288 svänger in på Nybroplan från Birger Jarlsgatan.


A31 330 i vändslingan vid Skansen på invigningsdagen den 2 juni 1991.


A11 288 vid Waldemarsudde i juni 1991.


Tidigt införskaffade SS en norsk Høka-vagn som fick beteckningen A33 700. Den användes som rullande café och partyvagn. Här ses den vid Waldemarsudde den 10 maj 1993. Vagnen återfördes till Oslo hösten 2012.


Norrmalmstorg en julidag 1993. T.v. "Jitterbuggen" SS A4 37 (jfr. nedan) och t.h. "Mustangen" A25 71.


På 1940-talet moderniserade Stockholms Spårvägar sin flotta (igen). Dels köpte man in nya vagnar (Mustanger och Ängbyvangar, jfr. ovan), dels byggde man om den del av den äldre vagnparken. För att förenkla verksamheten ombord infördes fast konduktör i vagnens bakände och s.k. trafikantcirkulation infördes. Tidigare hade konduktören vandrat runt i vagnen. Den första vagnen med denna nymodighet var Jitterbuggen A4 37. Den målades grön för att tydligare markera nymodigheten. Den är bevarad åt eftervärlden och ses ibland på Djurgårdslinjen, dock aldrig i ordinarie trafik eftersom den fortfarande är i vänstertrafikutförande. På bilden passerar den hållplatsen Djurgårdsbron i Strandvägen i juni 1994.


Norrmalmstorg en julidag 1994. T.v. SS A4 37 och t.h. reklammålade Göteborgsmustangen SS A31 329. För stomtrafiken på Djurgårdslinjen köpte man in ett antal M23:or från Göteborg. De modifierades och stockholmifierades innan de sattes i trafik. Därmed hade man ett antal vagnar som visserligen var gamla, men inte historiska i Stockholm. Några har dessutom allt sedan begynnelsen försetts med reklammålning, emellanåt mer eller mindre iögonfallande, men reklamintäkterna är nog så behövliga för verksamheten, som faktiskt är ideell.


A24C 373 i Djurgårdsvägen på väg in från Waldemarsudde den 5 augusti 1997. Denna vagntyp togs fram av Stockholms Spårvägar (SS) i början av 1940-talet för den nya förortsbanan till Ängby. Ängbybanan byggdes så att den enkelt kunde byggas om till tunnelbana, vilket också skedde. Lidingöbananorna beställde snarlika vagnar, jämför nedan. Just 373 har varit runt i större delen av Stockholm; Ängbybanan, södra förortsbanorna (Slussen–Enskede resp. Örby), sydvästra förortsbanorna (Fridhemsplan–Fruängen bl.a.), Nockebybanan under många år, Lidingöbanan på 1980-talet och slutligen nu Djurgårdslinjen. Jojo! 373 har sedermera överförts till museispårvägen i Malmköping.


A24C 373 utanför Alkärrshallen den 25 april 1998.


A24C 373 vid Konsthallen samma dag.


Ängbyvagnen A24 373 på Norrmalmstorg den 20 december 1998. T.v. "Jitterbuggen" SS A4 37.


Spårvagn i juletid. A24C 373 vid Waldemarsudde den 20 december 1998.


A11 288 och B19 846 i Djurgårdsvägen den 20 december 1998.


Den klassiska och stiliga Mustangen A25 71 i vändslingan vid Skansen den 1 maj 1999. Just 71:an är dock från Malmö, som hade spårvägen kvar till 1973 och således byggde om vagnarna för högertrafik, vilket ju underlättar idag... Vagnen har dock i så stor utsträckning som möjligt "stockholmifierats".


En skåning i Stockholm, utlånad från Malmköping. MSS 34 rullade tidigare i Stockholm som förstärkning. Här passerar den Skansen den 1 maj 1999.


Ett trevagnståg på väg mot Norrmalmstorg på Djurgårdsvägen den 30 maj 1999.


Ännu en bild från Djurgårdsvägen samma dag. Ett klassiskt förortståg, bestående av A12 335 och B11 521. Denna kombination var mycket vanlig, bl.a. på linje 15 till Sundbyberg.


A31 333 och en stilig Capitol-buss vid Alkärrshallen den 13 september 2004.


A12 342 utanför Alkärrshallen den 10 april 2005.


A24 373 på Norrmalmstorg den 2 september 2005.


En göteborgare i stockholmsdräkt. A31 331 (ex. GS M23 18) på Nybroplan den 9 augusti 2007.


Den stiliga mustangen A25 71 lämnar Waldemarsudde den 30 augusti 2007.


A31 333 har just lämnat Waldemarsudde den 30 augusti 2007 och tar sats upp för den branta backen mot Bellmansro.


A31 331 vid Waldemarsudde den 24 juni 2008. Den yngre delen av familjen pustar ut på bänken och i barnvagnen.


Ibland fick de gamla trotjänarna träda in när moderniteterna inte höll måttet. Museivagnen SSLidJ 17 ska här strax köra iväg mot Djurgården från Sergels torg den 27 september 2010.


SS A1 76 vid Gröna Lund/Liljevalchs den 14 juli 2012.


En av klenoderna i museivagnsflottan, SS A1 76, på Norrmalmstorg den regniga kvällen den 14 juli 2012.


Numera stockholmsmålade f.d. norska Høka-vagnen SS A51 210 på Nybroplan den 5 augusti 2012, släpandes på...


...cafésläpvagnen B31C 618.


Rangering med SS A1 76 och B19 846 utanför Alkärrshallen den 29 oktober 2012.


Den 6 januari 2014 var det öppet hus i Alkärrshallen. Nya och gamla spårvagnar visades upp, barn kunde få provköra spårvagn, cafévagnen var öppen och det fanns bok- och souvenirförsäljning. Dessutom kördes det veteranspårvagnar mellan Sergels torg och Alkärrshallen. Här ses pärlan SSB A2 24 (tillverkad 1904) och plogmotorvagen SS A283 9207. Båda vagnarna är faktiskt systervagnar och har haft ett förflutet på Lidingöbanorna. SSB 24 blev A5 194 vid SS och såldes 1918 till Norra Lidingöbanan (LiB), där den fick nummer 18. Sedermera byggdes den om till ploglok 10. Den donerades av LiB till SSS 1968 och återställdes 2011 till leveransutförande. SS A283 9207 tillverkades 1907 som SSB A2 27 och blev A5 197 vid SS. Vagnen byggdes om till paketvagn 1923 och byggdes sedan om till ploglok 1956. 1967 såldes 9207 till LiB och fördes över till Södra Lidingöbanan (SSLidJ) när Norra banan lades ned 1971. Vagnen överfördes till Djurgårdslinjen 1994.


Den 29 maj 2016 firades Spårvagnens dag, liksom Djurgårdslinjens 25-årsjubileum! Dessutom var det nypremiär för A29 170, som satts i trafikdugligt skick igen, efter att ha stått på museum i närmare 50 år!


Gammalt och nytt på Nybroplan den 29 maj 2016. T.v. SL A34 4, och t.h. SS A12 335.


SS A29 170 vid Gröna Lund/Liljevalchs den 29 maj 2016.


Möte mellan SS A12 335 och A1 76, med tillhörande släpvagnar, vid Gröna Lund/Liljevalchs samma dag.


Lidingövagnen SSLidJ 17 gästspelade på Djurgårdslinjen i samband med Spårvagnens dag den 29 maj 2016. Här ses den utanför Alkärrshallen.


Ännu en bild av SS A29 170 den 29 maj 2016, denna gång från vändslingan vid Skansen.


A29 170 lämnar Norrmalmstorg den 4 december 2016.


A31 331 på Nybroplan den 15 juni 2019...


...med cafévagnen 618 på släp.


Coronapandemins utbrott 2020 innebar att all museitrafik ställdes in det året. Vissa körningar genomfördes, inte minst för personalens kompetens. Lördagen den 10 april 2021 inleddes "säsongen" med att flera museispårvagnar visades upp, dock utan resande. Här ses A1 76 med B19 846 på släp vid Botaniska museet i det fina, men blåsiga, vårvädret.


A29 170 i vändslingan vid Skansen samma dag.


"Göteborgsmustangen" A31 331 i Djurgårdsvägen vid Konsthallen.


A2 76 och A29 170 i Skansenslingan.


A29 170 i Strandvägen vid Nybroplan senare samma eftermiddag.


Den 23 april 2022 arrangerades Kulturnatten, vilket föranledde intensiv trafik på Djurgårdslinjen. Här ses A1 76 vid Nordiska museet.


Samma kväll kördes det också flera rundturer med veteranbussar, bl.a. "Björknäsbussen" H41 4558, som här ses på Strandvägen vid Djurgårdsbron...


...och dubbeldäckaren H35 4545, som körde en uppskattad tur runt stora delar av Norra Djurgården och Östermalm. I bakgrunden anas en gammal trådbuss, som fick sin strömförsörjning från batterier i det lilla släpet som ses bakom bussen.


Den 5 juni 2022 firades Spårvagnens dag, liksom Djurgårdslinjens 30-årsjubileum (ett år förskjutet p.g.a. Coronapandemin). Här ses A31 331 i Hamngatan, på väg att svänga in på Norrmalmstorg.


Generationsmöte vid Nordiska museet/Vasamuseet. T.h. SSB A2 24 från 1907, t.v. A35B 466 från 2020.


Kort därefter kom stiliga mustangen A25G 71.


Denna dag vände även museivagnarna vid Waldemarsudde.


A25G 71 vid Norrmalmstorg senare samam eftermiddag...


...och vid Liljevalchs/Gröna Lund.


A25G 71 vid Alkärrshallen den 9 oktober 2022.


A29 170 i Djurgårdsvägen vid Skansen samma dag.


A25G 71 svänger in på Birger Jarlsgatan från Smålandsgatan senare samma dag.


A25G 71 rullar in på Nybroplan från Birger Jarlsgatan den 6 januari 2023.


A25G 71 vid Alkärrshallen samma dag. Det var öppet hus i vagnhallen, och besökare kunde bekvämt åka dit och därifrån med museispårvagnarna.


Den 12 januari 2023 upptäcktes ett bromsfel på en A35-spårvagn, och all trafik med A35, A35B och A36 stoppades. På Spårväg city sattes ett par museispårvagnar in i begränsad ersättningstrafik. Här ses A29 170 på Norrmalmstorg på kvällen den 13 januari 2023.


Inredningen i A29 170 samma kväll.


A29 170 vid Waldemarsudde senare samma kväll.


Ett par veckor senare var ännu inte alla A35:or i trafik igen, och museispårvagnarna gick då ännu som ersättare. Här ses A12 342 vid T-centralen den 28 januari 2023.


A12 342 vid Kungsträdgården samma dag.


Under påskhelgen 2023 var det säongspremiär för museispårvagnarna. A35:orna hade ånyo drabbats av bromsfel, och de ersattes av bussar, samt någon enstaka museivagn. Själva museispårvägstrafiken pågick som vanligt mellan Norrmalmstorg och Skansen. Här ses A25G 71 på Strandvägen vid Nybroplan på påskafton 8 april 2023.


A1 76 och B19 846 på Strandvägen lite senare samma dag.


Den stiliga mustangen A25G 71 på Djurgårdsbron samma dag.


B19 846 och A1 76 i vårsolen på Nybroplan den 22 april 2023.


Den 28 maj 2023 var det åter dags för Spårvagnens dag. Här ses den stiliga mustangen A25G 71 i Hamngatan mellan Nybroplan och Norrmalmstorg.


Utöver spårvagnarna, kördes också veteranbussar mellan Djurgården och Karlaplan. En av bussarna var denna trådbuss, som fick sin strömförsörjning av dieselaggregatet på släpvagnen bakom.


A1 76 med B19 846 på släp vid Liljevalchs/Gröna Lund samma dag.


Strax därefter kom A12 342...


...som efter att ha vänt vid Skansen, mötte SSB A2 24.


SSB A2 24 och BC4 182 på Norrmalmstorg senare samma eftermiddag.


"Mustangen" A25G 71 vid Nordiska museet/Vasamuseet den högsommarvarma 10 september 2023.


A25G 71 vid Norrmalmstorg senare samma eftermiddag.


Rasande eleganta A25G 71 intill A35 468 på Nybroplan den 9 december 2023. I bakgrunden anas A1 76.


A25G 71 på Norrmalmstorg en stund senare.


A25G 71 vid Skansen senare samma kväll.


På trettondagen den 6 januari 2024 var det traditionellt öppet hus i Alkärrshallen. Anslutande veteranspårvagnar kördes mellan Norrmalmstorg och Alkärrshallen. Här ses den stiliga mustangen A25G 71 i strålande vinterväder på Strandvägen samma dag.


A25G 71 med lite annorlunda skyltning vid Alkärrshallen senare samma dag.

Gästvagnar
Sedan trafikstarten 1991 har Djurgårdslinjen gästats av moderna spårvagnar från olika städer i Europa. Detta har givetvis varit ett medvetet sätt att visa beslutsfattare och allmänhet i Stockholm att spårvagnar minsann hör framtiden till. Först ut på plan 1991 var låggolvvagn 801 från Bremen och Vagn 200 från Oslo, tillverkad 1988 av tjeckiska Tatra. Bremenvagnen såldes sedermera till Norrköping och återfinns där idag som M98 21 Bremen, men är numera avställd. Oslovagnen hyrdes sedermera ut till Göteborgs Spårvägar och tas om hand av Spårvägssällskapet Ringlinjen.
I februari 1995 genomförde SL ett test av fyra moderna spårvagnar inför anskaffningen av vagnarna till Tvärbanan. Vagnarna kom från Bonn, Chemnitz, Magdeburg och Wien. Bonn-vagen testades också på Lidingöbanan. Överst Magdeburgvagen och därunder Chemnitzvagnen i Strandvägen under de inledande testkörningarna. På de två nedersta bilderna ses Wienvagnen vid Skansen och Bonnvagnen på Djurgårdsbron när vagnarna presenterades för allmänheten, något som SL från början inte hade tänkt skulle få ske! Stockholmarna kunde ju gu' bevars upptäcka att moderna innerstadsspårvagnar faktiskt fanns på riktigt...


1997 utgjorde M67K 90 från Norrköping det årets gästvagn på Djurgårdslinjen. Här står den på hållplatsen Waldemarsudde den 5 augusti 1997.


Den 25 september 1997 genomfördes en annan testkörning och uppvisning, dock inte på Djurgårdslinjen. Det handlade om en helt ny Stadtbahn-vagn från Saarbrücken i Tyskland. Vagnen kan köras både på "vanlig" spårväg och på järnväg. Tekniken brukar kallas "Karlsruhemodellen" och har fått stor spridning nere på Kontinenten, inte minst i Tyskland. I Sverige verkar det dock sitta hårt inne... Saarbrückenvagnen visades upp på flera platser i Sverige, bl.a. i Stockholm och på Nordic Rail-mässan i Jönköping.


Saarbrücken-vagnen flankerad av ett SJ X2-tågsätt och ett Rc-lok vid samma tillfälle.


Saarbrücken-vagnen i Södertälje hamn senare på kvällen den 25 september 1997.


Saarbrücken-vagnen på Jönköpings godsbangård i samband med Nordic Rail den 30 september 1997.


År 1998 presenterades vagn 2021 från Brysel.


År 2006 presenterades ånyo en vagn från Bryssel, nämnligen den nyleverade vagn 3006, av typen Bombardier Flexity.


Året därpå var det Alstoms tur att visa upp sin nya Citadis-vagn för Madrid. Vagnen testkördes också på Lidingöbanan.


M06 31 från Norrköping gästade Djurgårdslinjen 2008. Här ses den i slingan vid Waldemarsudde den 24 juni 2008. Flera systervagnar kom sedermera att lånas in och trafikera Spårväg city.

Skansens Bergbana


En spårtrafikform som är ovanlig i Sverige är bergbanan. Den kan knappast hänföras till spårväg, men har oftast en lokal karaktär. I Stockholm finns en, nämligen Skansens bergbana, som går från Hazeliusporten upp på berget. Trafiken bedrivs inte av SL, men jag har valt att presentera den här i alla fall. Bergbanan invigdes 1897 och moderniserades 1973. Här ses vagn 1 nära toppstationen den 3 juni 2006.

Svenska museitåg Hem


Senast uppdaterad: 2024-01-08
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024