Det bevingade hjulet

Hem


Vinghjulet, inspirerat av vingarna på Hermes skor, började att användas som symbol för järnvägen under 1860-talet i Sverige. Influensen kom från Tyskland. Tidigare hade man, liksom i England, använt sig av ångloket som symbol. Sedan dess har det levt kvar i olika varianter. Statsbanorna krönte oftast sina vinghjul med en kungakrona, medan enskilda (privata) järnvägar ofta krönte vinghjulet med banans signatur i ett monogram. Sedermera förenklades och stiliserades vinghjulen och monogrammen försvann. Följ med på en exposé bland de bevingade hjulen, både svenska och utländska.


Vinghjulet i äldre och nyare tappning. T.v. SJ AB:s moderna variant, t.h. SJ:s stiliserade variant som började användas i mitten av 1950-talet på loken.


1950-talets variant på rälsbussarna.


När SJ införde sitt nya blå designprogram i början på 1990-talet återkom vinghjulet med järnvägens signatur i "krona", om än väldigt stiliserat.


Vinghjulbeprydd lidingövagn i samband med firandet av Södra Lidingöbanans 80-årsjubileum den 29 januari 1994.


Vinghjul från Lidingöbanornas radioreglemente.


När värmländska Nordmark-Klarälvens Järnväg (NKlJ) skaffade nya lok i början på 1960-talet målades de i crèmegul överdel och röd nederdel. Fornten pryddes av EJ-vinghjulet. Här ses NKlJ "ASJ" 101 Hagfors i verkstaden i Hagfors den 2 maj 1989.


Entrén till Centralplan 19, Stockholm C.


Takdekor, plenisalen, Stockholm C.


Generaldirektörens stol, plenisalen, Stockholm C.


Vinghjulbeprydd belysning, centralhallen, Stockholm C.


Södra paviljongen, Stockholm C.


Gammalt och nytt. Södra paviljongen, Stockholm C och SJ:s huvudkontor Klaraporten.


Vinghjul i lekpark. Långsjöparken, Huddinge den 31 maj 2020.


Hallsberg.


SJ:s centralverkstäder i Örebro.


Ett liknande vinghjul pryder den tornbergska klockan som tidigare satt ovanför resgodsexpeditionen i centralhallen på Stockholm C och sedermera stod framför centralstationshuset i Stockholm. Sedan skänkte SJ klockan till posten och den ställdes upp utanför postterminalen i Tomteboda.


Därefter togs klockan och vinghjulet ned och magasinerades ett antal år, innan de åter placerades framför centralstationshuset i Stockholm i oktober 2013!


Vinghjulsbeprydd telefonapparat i Hagalund.


SJ:s lokstation i Västerås västra.


Valvdekor i väntsalen i Fagersta.


Vinghjulbeprytt stationsur på Eskilstuna C.


TGOJ:s lokstation i Eskilstuna.


Vinghjul med tågfärjeförflutet. Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.


1960-talsvinghjul på lokstallet Gävle.


Stiliserat småländskt EJ-vinghjul.


Tillverkarskylt från Rapidlok. Notera NoHAB-vinghjulet.


Gävle Södra f.d. station ("Maxim").


Valhallavägen 77, Stockholms östra (Roslagsbanan).


Uddevalla C.


Burggrevegatan, Göteborg ("VGJ-huset").


Funkisvinghjul i Falköping.


Vinghjul i takdekoren i f.d. kungliga väntsalen på Malmö C, idag restaurang.


Vinghjulet tronar på färjeklaffen i Trellborg.


Ett av färjeklaffarnas vinghjul står numer som monument utanför centralstationen i Trellborg.


Det danska vinghjulet pryder Hotell Astoria i närheten av København H.


Funkishotell med vinghjul. Hotel Astoria vid København H den 13 november 2019.


Danskt vinghjul i neon.


vingehjul på porten till Helsingørs station den 6 mars 2006.


Lynett med vingehjul i Helsingør den 6 mars 2006.


DSB:s vingehjul med krona i modern tappning.


Finska VR:s variant på ett Dr13-lok i Helsinfors sommaren 1987.


Norska NSB:s förrförra variant ses här på ett lokatåg som lämnar Oslo S mot Spikkestad i februari 1986.


NSB:s senaste logga i form av ett stiliserat vinghjul.


Vinghjul på stationshusuret i Skotterud den 10 mars 2017.


DR VT 18.16.07 i Malmö i april 2003.


Reichsbahndirektion Berlin.


En närbild av det imponerande vinghjulet på f.d. Reichsbahndirektion Berlin vid Gleisdreieck.


Antwerpen Centraal i januari 1999.


Förr var vinghjulet en naturlig del av uniformen. Detta är min mössa från Roslagsbanan (RB) på tidigt 1990-tal, med vit kulle för sommarhalvåret och med blå bricka för signal- och växlingskunnig huvudkonduktör. Egentligen hade RB (och Saltsjöbanan) en annan, äldre, "vinge" i kullen (som den i SJ-lokförarmössan nedan, fast utan krona), men jag valde det raka EJ-vinghjulet i stället!


Mössa för högre tjänsteman vid Sveriges enskilda järnvägar enligt 1921 års uniformsreglemente, i tjänst som tågklarerare. Notera de invävda vinghjulen i det röda mössbandet!


Mössa för lokförare vid Statens järnvägar, fram till 1956.


Ett antal svenska tjänstetecken.


Mössmärke för sjöbefäl i SJ:s tågfärjeflotta.


Uniformsknappar med vinghjul. De två t.v. är SJ-knappar, de två t.h. är EJ-dito.


Vinghjulsbeprytt mössmärke från Hellströms Express.


Vinghjul som kragnål.


Väst- och östtyskt vingjul i uniformsmössa. T.v. lokförarmössa från Deutsche Bundesbahn, t.h. dito från Deutsche Reichsbahn.


Schweiziskt vinghjul i uniformsmössa.

Hem


Senast uppdaterad: 2021-03-13
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2021