Djursholms Ösby - Näsbypark

Roslagsbanan HemEtt tåg på väg mot Näsbypark i Djursholms Ösby den 23 april 2005. Stationen hade då nyligen moderniserats och byggts om kraftigt.


Ett tåg på väg från Näsbypark ankommer Djursholms Ösby en kall decemberdag 1985.


Djursholms Ösby mot Näsbypark den 15 december 1992. Banan mellan "Östra" och "Ösby" var avstängd p.g.a. banarbete. En X7P pendlade mellan Djursholms Ösby och "Parken". T.h. X4P 41.


Näsbyparkslinjen blev "gammeltågens" sista utpost. Här kommer ett "Bupptåg" med UBxp 111 i söder in från Näsbypark till Djursholms Ösby den 23 november 1993. Kurvan var för snäv och avståndet för stort mellan vagn och plattform för "Blåtågen". En provisorisk träplattform byggdes i början av 1994 söder om plattformsövergången, invid ställverkstornet, där spåret är rakt.


Denna augustidag 1992 utgjordes tåget mot Näsbypark av X7P 51 som här ses på väg ut från Djursholms Ösby. T.h. om Näsbyparkslinjen i "grönsakerna" ligger banvallen mot Eddavägen.


Tåg mot "Parken" med UBxp 122 sist, lämnar Djursholms Ösby den 23 april 2005.


I takt med att de nya blåtågen levererades togs de äldre fordonen ur trafik. Näsbyparklinjen var den sista sträckan som trafikerades med äldre rullande materiel. Först försvann fordonen tillverkade före 1940; dessa ersattes av "Bupptåg" eller ensamma X7P-motorvagnar. Sommaren 1992 var banan söder om Djursholms Ösby avstängd och en ensam "Sjua" pendlade mellan "Ösby" och "Parken". På bilden lämnar X7P 51 Vendevägens hållplats den 30 juli 1992, på sin väg mot Näsbypark.


Vendevägens hållplats den 3 juli 2002. Denna kur ritades av arkitekten Sigge Cronstedt och uppfördes 1910, för drygt 100 år sedan. Från början hette hållplatsen Parkvägen och kuren hade även en tillbyggnad åt höger i bild som inrymde en Pressbyråkiosk. Denna typ av hållplatskur uppfördes på flertalet hållplatser länngs Djursholmslinjerna. Idag finns utöver denna bara en kvar längs RB, vid Bråvallavägen, samt en som står vid Djursholms torg (jfr. nedan).


Östberga då nymålade hållplatskur sedd från bakhytten i december 1984. Tyvärr föll den offer för ett brandattentat.


X4P 38 i Altorp i december 1984.


Tåg mot Näsbypark med X10p 228 främst ankommer Altorp den 15 september 2018.


X7P 51 vid Djursholms golfbana mellan Lahäll och Altorp den 30 juli 1992. Kuren stod ursprungligen vid Eddavägen.


X7P 54 i Lahäll i juni 1993.


X7P 53 står redo för avgång från Näsbypark på kvällen den 9 november 1992.


Tio dagar senare gick X7P 52 som enkelvagn på "Parken".


UBxp 105 i Näsbypark den 11 juni 1993.


Ytterligare en bild av X7P 53 i Näsbypark, tagen den 19 oktober 1993.


En oktoberkväll 1994 gick X10p 227 som enkelvagn på "Parken".


Tåg mot "Östra" med lokförare MH vid spakarna står klart för avgång den 3 mars 1997.


X10p 205 i Näsbypark den 10 januari 2001.


X10p 214 ankommer Näsbypark den 15 september 2018.

Djursholms Ösby – Eddavägen


Eddavägslinjen var egentligen den ursprungliga Djursholmsbanan. Fram till att Näsbyparks centrum byggdes i början av 1960-talet var Eddavägslinjen "huvudlinje" och Näsbyparkstågen kopplades av från tågen till Eddavägen, eller matade till dem. Därefter blev det omvänt. Så småningom sjönk trafikunderlaget, inte minst beroende på att SL utökade busstrafiken i området. Sträckan Djursholms Ösby - Eddavägen lades ned på nyåret 1975/76. En hel del rester av linjen finns kvar. Banvallen är antingen ridväg eller gång-/cykeldito. Här ses f.d. hållplatsen vid Bragevägen den 26 februari 2022. Längs banvallen har kommunen satt upp "hållplatsskyltar" och informationstavlor som berättar om respektive hållplats historia. Bragevägens f.d. hållplatskur togs omhand av SRJmf 1982 och sedan dess står den i Lenna på ULJ.


Djursholms Sveavägen f.d. station den 30 juli 1992.


Auravägens f.d. hållplats den 26 februari 2022.


Germaniavägens f.d. hållplatskur, numera placerad vid busshållplatsen Djursholms torg, den 30 juli 1992.


Germaniavägens f.d. hållplatskur vid Djursholms torg, den 26 februari 2022. Gång- och cykelvägen t.h. är f.d. banvallen mot Eddavägen.

Roslagsbanan Hem


Senast uppdaterad: 2022-02-28
Webbmästare: Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022