Roslagsbanans veterantågsförening (RBV)

Svenska museitåg Roslagsbanan HemRoslagsbanans veterantågsförening bildades av ett antal RB-anställda 1992. Allt sedan dess hyr man ut tåg och anordnar utfärder för medlemmarna, bland annat det populära luciatåget. Här står ett extratåg till Kårsta avgångsberett på "Östra" en septemberdag 1992. Fordonen ägs av Spårvägsmuseet, och sköts av RBV:s medlemmar.


Sist i tåget gick "Sjuglasvagnen" X4P 45.


I Visinge fick veterantåget "gå in på sidan" för ett tågmöte.


"35:an" växlas undan på "Östra" den 11 juni 1993 efter att tidigare under dagen kört ett extratåg för en av förarna som gick i pension.


"33:an" började renoveras 1993, då bl.a. boggierna fick revision. På denna bild tagen en augustidag 1993 ses 33:an i dunklet på Mörby verkstad.


Samtidigt gjordes en uppsättning säten iordning och installerades. Jämför med inredningsbilderna nedan!


1993 års upplaga av luciatåget har nått Åkersberga på vägen tillbaka från Österskär. Vagnen är "grindvagnen" BP 880, levererad 1914 som SRJ Co 68.


X3P 35 rullar ut från "Östra" på en RBV-körning den 23 februari 1994. Notera ombyggnadsarbetena som hade inletts på plattformen mellan spår 4 och 5.


RBV:s årsmöte 1994 hölls den 19 mars och naturligtvis anordnades ett extratåg, denna gång bestående av X3P 35.


Här ses ett av fordonen som RBV förvaltar, X4P 37, skina nymålad i aftonsolen på traversen utanför Mörby verkstad den 8 maj 1994.


En udda körning för "37:an" i augusti 1994. Godsvagnen skulle skjutas ut till Mörby och rörelsen gick därför som vagnuttagning (vut).


Gammalt och nytt möts i Vallentuna den 15 oktober 1994.


Framme i Kårsta samma dag. Ganska snart efter denna resa flyttades 54:an till Spårvägsmuseet.


RBV huserar bl.a. i gamla motorvagnsstallet på Stockholm Ö. Den 2 december 1994 var det dags för en ny körning och 35:an körs ut ur stallet.


Möte i Vallentuna senare samma eftermiddag.


1994 års RBV-luciatåg kördes den 11 december till Lindholmen och åter. Här står tåget uppställt på dåvarande spår 3 i väntan på avgång.


Den 24 mars 1996 kördes det "sista veterantåget över gamla Stocksundsbron". Här ses tåget i Mörby.


Framme i Viggbyholm.


Dock kördes faktiskt ytterligare en RBV-körning två dagar senare! Den 26 mars 1996 kördes ett abonnemang till Österskär et retour med X4P 37. Jag var konduktör. Här har vi växlat undan i Österskär i avvaktan på återresan.


En sista bild av "37:an" på gamla Stocksundsbron...


X4P 37 och BP 896 utanför motorvagnsstallet på Östra station den 3 mars 1997.


"35:an" i Hägernäs den 10 augusti 1997.
Två bilder från en RBV-körning i samband med SL-dagen den 29 augusti 1998. På den övre bilden håller tåget i Mörby och på den nedre bilden har man kommit till Djursholms Ösby. Tåget bestod denna dag av X3P 35 + BP 880 + X4P 37.


Ett RBV-tåg rullar in på "Östra" den 9 maj 2002.


Samma tåg i Näsbypark senare samma dag.


X4P 37 växlar i Österskär den 7 maj 2006, i samband med en av de ångtågskörningar som genomfördes den 6-10 maj 2006 med anledning av Järnvägens 150-årsfirande. Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar och RBV stod gemensamt för arrangemanget.


Ytterligare en bild av "37:an" i Österskär. Ett mycket lyckat arrangemang med fullsatta tåg och personalen och resenärerna var mycket nöjda, trots trängseln. Jag tjänstgjorde som biljettförsäljare och -granskare på tåget, vilket var en riktig nostalgikick för en gammal "RB-konta" som jag!


X3P 35 i Viggbyholm den 20 november 2007. NJS Stockholm besökte under sitt höstmöte RBV:s lokaler och åkte med till "Viggan" och tillbaka.


Utöver RBV:s fordon, och X7P 54, äger Spårvägsmuseet också SRJ motorvagn 4, som sattes i trafik 1895 i samband med att eldriften invigdes på Djursholmsbanan. Motorvagnen har byggts om flera gånger, och visas upp på museet som paketmotorvagn, vilket den blev 1926.


2009 års pyntade luciatåg lämnar "Östra".


"35:an" i Roslags Näsby den 6 mars 2010, i samband med en körning för Royal Pjatt Society.


En ung gosse betraktar det gamla tåget innan avgång från Lindholmen den 12 december 2010.


RBV:s sommartåg i Österskär med nylackade X3P 35 främst den 31 juli 2011.


Sist i tåget som här lämnar Österskär gick X4P 37.
Två bilder från 2011 års luciatåg, som kördes den 11 december; på den övre bilden har man nått Näsbypark och på den undre fortsatte man vidare norrut från Djursholms Ösby.
Två bilder från sista dagen med RBV:s sommartrafik 2013, den 18 augusti. På den övre bilden står tåget med X4P 37 främt intill ordinarie "blåtåg" i Österskär, och på den undre bilden ses X3P 35 på "Östra" efter ankomst dit.


Den 15 december 2013 var det åter dags för RBV:s traditionella luciatåg, dessutom var det 20 år sedan det första luciatåget kördes (jfr. ovan)! Här ses X3P 35 i spetsen för luciatåget på "Östra" strax före avgång.


Väntan på tågmöte i Altorp.


I södra änden gick "räven" X4P 37, hör i Djursholms ösby.


Luciatåget växlades över till "mittspåret" och därefter fortsatte färden först till Österskär och sedan till Vallentuna.


Den 29 mars 2014 åkte jag med ett födelsedagskalaståg. Färden gick först till Rydbo, därefter via Roslags Näsby till Kårsta, där middag intogs i "grindvagnen" BP 880, och så småningom åter till "Östra". En synnerligen angenäm afton! Här blänker X3P 35 i kvällssolen i Rydbo.


Tretågsmöte i Roslags Näsby.


Födelsedagståget i Lindholmen i väntan på tågmöte.


Framme i Kårsta. Tåget växlades en bit bort norrut, för att ordinarie tåg skulle kunna vända vid plattformen. Bakom mig fortsätter spåret mot Rimbo ett par hundra meter, men där är det sedan 1981 obönhörligen slut.


Söndagen den 31 augusti 2014 var sista dagen för säsongen för RBV:s sommartrafik. Här ses tåget mot Hägernäs klart för avgång från "Östra".


Framme i Hägernäs.


Nyare och gammalt i Hägernäs den 31 augusti 2014. T.v. moderniserade manövervagnen UBxp 125, t.h. museimotorvagnen X3P 35.


X3P 35 i Hägernäs.


Veterantåget lämnar Stockholm Ö för ett sista "varv" till Näsbypark und zurück.


Parallellt med veterantågstrafiken fortsatte renoveringen av "33:an" (X2P 33) oförtrutet vidare. Här ses den i lokstallet på Stockholm Ö den 2 februari 2016.


"35:an" utanför motorvagnsstallet på Stockholm Ö den 16 juni 2016.


Den 15 september 2018 körde RBV ett antal tåg mellan "Östra" och "Parken" med anledning av Näsbyparksdagen. Här ses ekipaget, bestående av X3P 35, BP 880 och X4P 37, redo för avgång på spår 5 på Stockholm Ö.


Framme i Näsbypark.


Det var också sista dagen som 80-åriga "37:an" gick i trafik. Nu väntar en välbehövlig revision efter 24 års aktiv tjänst som museifordon.


Förarhytten i A-änden på "37:an".


Uppehåll i Altorp i väntan på tågmöte.


Åter på "Östra".


2018 års luciatåg med X3P 35 främst, står redo på spår 2 på "Östra" den 9 december 2018.


Gammalt och nyare i Roslags Näsby senare samma dag.
Våren 2019 var renoveringen av "33:an" äntligen klar. Motorvagnen togs ur trafik hösten 1992 och sedan dess har arbetet pågått med att renovera den numera 100-åriga motorvagnen. Den 14 april 2019 hölls RBV:s årsmöte i Vallentuna, och resan dit skedde med 33:an. Här står tåget avgångsklart på spår 7 på "Östra".


Kort uppehåll i Roslags Näsby.


33:an i Täby kyrkby samma dag.


Även i Bällsta stannade vi till för påstigande.


Framme i Vallentuna. 33:an beundrades såväl av järnvägsentusiaster som allmänheten.


33:ans stiliga inredning. I A-delen har väggarna klätts med pärlspont, så som vagnen hade från början.


B-kupén visar ett något modernare utseende, så som den med all sannolikhet hade efter ombyggnaden 1946.


Jag följde med "tomtåget" till Ormsta och passade på att ta ytterligare en bild vid plattform...


...och vid undanväxlingen till uppställningsspåret.


Den 30 juni 2019 var det dags för en ny resa med "33:an"; den s.k. Roslagsrundan som sommartid körs i samarbete med Blidösundsbolaget. Här ses den vackert renoverade motorvagnen skina i solen på "Östra" en stund innan avgång.


Uppehåll i Ormsta i väntan på tågmöte.


Framme i Lindholmen en stund senare, där det blev byte till...


...veteranbuss. Den tog oss på snirkliga vägar genom Roslagen via Wira bruk till Furusund...


...där det blev byte till ångfartyget Blidösund för vidare färd tillbaka till "stan". en mycket trevlig rundtur som varmt rekommenderas!


Under 2020 var Roslagsrundan inställd p.g.a. Coronapandemin, men den återkom 2021. Här ses tågpersonalen i samspråk intill X3P 33 på Stockholm Ö kort före avgång mot Åkers Runö den 1 augusti 2021.
Två bilder av "33:an" i Åkers Runö senare samma dag. Anslutande veteranbuss ses t.h. på den nedre bilden.


Gammalt och nyare på "Östra" den 1 augusti 2021. T.v. X2P 33, tillverkad 1919, t.h. UBxp 137, tillverkad 1992.


Söndagarna i september 2021 körde RBV veterantåg mellan "Östra" och Österskär. Här ses tåget i Viggbyholm den 12 september 2021, i samband med att ordinarie tåg mot Österskär passerade. T.v. museivagnen X4P 37, t.h. X10p 221 i tåg mot Österskär.


X4P 37 i Åkerberga, i väntan på tågmöte.


Framme i Österskär.


I tåget gick nymålade BP 896, tillverkad 1954, och därmed yngst i tågsättet.


Ledande i riktning mot Stockholm Ö gick pärlan X2P 33.


Ordinarie tåg med UBxp 122 ledande mot "stan" vände i "Skäret" innan veterantåget återvände mot "Östra".


Kontrasterna är onekligen tydliga mellan det fina veterantåget och betongbrutalismen på den nya stationen i Roslags Näsby.


Den 12 december 2021 kunde RBV äntligen köra luciatåget igen! Tåget bestod av X2P 33, BP 896 och X4P 37. Tåget gick först till Kårsta, sedan till Roslags Näsby och vidare till Österskär, för att där vända åter till "stan". Här ses tåget på spår 2 på "Östra" med 33:an i söder...


...och 37:an i norr.


Samtal på plattformen kort före avgång.


Inredningen i 37:an, påpassligt pyntad dagen till ära.


Luciatåget i Ensta lite senare samma dag.

Svenska museitåg Roslagsbanan Hem


Senast uppdaterad: 2022-03-14
Webbmästare: Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022