Stockholms östra–Kårsta (–Rimbo–Norrtälje)

Roslagsbanan HemStockholms östra sedd lite grann från ovan från andra sidan Vallhallavägen den 19 mars 2005. Stationshuset uppfördes av SRJ och stod klart 1932 och är ett tydligt exempel på funkisstilen. Huset är utsmyckat med detaljer och målningar som ännu idag utstrålar en stolthet över den egna (järnvägs-) verksamheten; bl.a. pryds entréerna på Vallhallavägen 75 och 77 av bevingade hjul i brons över portarna.


EJ-vinghjul över Valhallavägen 77.


SRJ-monogram i porten på Valhallavägen 75.


Stockholms östras stationshus fasadrenoverades våren 2012 och ses här från Vallhallavägen den 24 september 2012.


Neonljus och andra ljusskyltar på "Östra" tidigt på morgonen den 19 november 1997.


I taket på väntsalen finns en målning med motiv från Roslagens näringsliv. Roslagsbanan representeras av ett ånglok som påminner om "Stortyskarna".


Inredningen i järnvägsrestaurangen på "Östra" är K-märkt och i mitt tycke väldigt stilig!


Inne på kontoret på "Östra" finns denna stiliga väggmålning över SRJ:s linjenät, när det var som störst.


Så här kanske RB:s nya motorvagnar kunde ha sett ut om Kalmar Verkstad AB hade fått ordern... Modellen stod tidigare inne i ett av kontorsrummen.


Spärren på "Östra" i juni 1992. Den togs bort senare samma sommar. T.h. "klocktornet" som revs i samband med rulltrappsbygget.


I samband med Rimbobanans 100-årsjubileum anordnades en liten skärmutställning framför informationstavlan.


Tvenne "Buppar" på Stockholm Ö den 31 augusti 1985. I ett första steg mot effektivisering och modernisering av RB efter att politikerna till sist beslutade att banan inte skulle läggas ned byggdes sammanlagt 18 passvagnar om till manövervagnar. På det viset slapp man rundgångar med lok eller motorvagn på ändstationerna. Först ut att byggas om var "skivpassen" BP 852 som blev manövervagnen BUp 100. Litteran kom sedermera att ändras till UBp och därefter UBxp, men den ursprungliga litteran gjorde smeknamnet självklart: "Bupp"! Tågen med "Bupparna" kallades följaktligen för "Bupptåg" och beroende på antal vagnar och var i tåget "Buppen" gick kallades tågen för Lill-, Tre-, Fem-, Norr- eller Söderbupp! "Skivpassarna" (BP 851-857) levererades med skivbromsar 1961, något som först på senare tid har blivit standard på persontågen i Sverige.


Den tämligen nylevererade manövervagnen BUp 100 på spår 19 på Stockholm Ö i november 1984.


Gammalt och nytt sida vid sida på "Östra" den 12 mars 1990. T.v. motorvagn X2P 33 från 1919 och t.h. en av de (då) nylevererade "blåvagnarna".


Drygt 30 år senare var det dags för nästa generationsskifte. Här ses X15p 701 (tillverkad 2020) på provtur intill UBp 809 (tillverkad 1989) på Stockholm Ö den 11 januari 2022. Det röd/vita skenet i nedre frontljusen signalerar att fordonet är i parkeringsläge, precis som på "storkusinerna" MTRX X74 och Mälartåg ER1.


X15p 702 på provtur på Stockholm Ö den 22 mars 2022.


Näsbyparktågen utgick förr (nästan) alltid från spår 2. På helgerna utgjordes tågen oftast av två sammankopplade "rävar" (X4P). Här ses ett näsbyparktåg med "sjuglasvagnen" X4P 45 i spetsen på "Östra" i december 1985.


I början av 1990-talet var det här fortfarande vardag. X3P 35 (tillverkad 1934) och passvagnen BP 899 (tillverkad 1936), båda med teakklädd träkorg, i tåg till Näsbypark i februari 1992. "35:an" är bevarad som museifordon. Den ägs av SL:s spårvägsmuseum och förvaltas av Roslagsbanans Veterantågsförening och används vid utfärder, extratåg, uthyrningar m.m.


Knappt ett halvår senare stod X7P 51 med en "Södertäljepass" (BP 915 eller 916) redo för avfärd mot "Parken" en junidag 1992. "Södertäljepassarna" tillverkades av Svenska Maskinverken i Södertälje 1941 som SRJ Co 103-104 och var SRJ:s första svensktillverkade vagnar med helsvetsad stålkorg. En del brukar kalla vagntypen för "B6p", eftersom de påminner om de normalspåriga lokaltågsvagnarna litt B6. F.d. BP 915 är bevarad på ULJ som SRJ Co 103 och f.d. 916 är bevarad på AGJ som AGJ Cop 37.


Same same, but different! Den sist levererade X10p blev 235. Här ses den på spår 2 på Stockholms östra den 5 december 2008.


Ytterligare en bild på samma tema. RB:s vagnpark modernisererades invändigt och i viss mån utvändigt mellan 2011 och 2015. Samtidigt byggdes mellanvagnarna om och förseddes med en låggolvdel i mitten. De exteriöra skillnaderna mot hur vagnarna såg ut tidigare framgår ganska tydligt, om man jämför denna bild med den ovan. Här ses ett tåg till Näsbypark på spår 2 den 1 februari 2014.


Nya tåg på smala spår! Roslagsbanans nya motorvagnståg X15p 701 tillsammans med äldre "kollegor" på Stockholm Ö den 11 januari 2022. Jämför med bilderna från 1985, 1992, 2008 och ovan!
I mitt tycke var "Norrtäljepassarna" RB:s elegantaste och mest komfortabla vagnar. De byggdes 1948-49 av ASJ i Linköping för fjärrtågen till Rimbo och Norrtälje. De hade bekväma soffor med höga ryggstöd, gott om benutrymme, bord vid fönstren och utåtgående vestibulsidodörrar. Förr hade alla passvagnar gardiner och de som användes på långlinjerna hade även toalett. Personligen anser jag att SL borde ha utgått från komforten i dessa vagnar (och "Sjuorna", som också hade gott om benutrymme) när man beställde nya tåg, men icke. Tunnelbanan var (och är) norm för SL:s standard i spårtrafiken. På övre bilden ses BP 923 (levererad som SRJ Co 112) på Stockholm Ö den 19 augusti 1993 och på den undre bilden ses inredningen i BP 925 den 9 november 1992. Vagnen är bevarad på ULJ som SRJ Co 114.


Undertecknad på "Östra" den 19 augusti 1993.


Konduktören MP och lokföraren MH utgjorde personalen på "Idioten" en ljummen junikväll 1992. Turen kallades så eftersom man åkte fram och åter ett antal gånger mellan Stockholm Ö och Näsbypark, dessutom med ett mellanvarv från "Parken" till "Ösby".


X7P 46 på spår 3 på "Östra" den 28 april 1988, till synes nyreviderad. "Sjuorna" tillverkades under andra hälften av 1940-talet och var utpräglade långfärdsmotorvagnar, med gott om benutrymme och extremt långt boggiavstånd för bästa möjliga komfort!


På julaftonsmorgonen 1992 stod systervagnen X7P 48 på andra sidan plattformen.


Inredningen i X7P 54 en januarimorgon 1991. Motorvagnen är bevarad på Spårvägsmuseum.


X4P 45 "Sjuglasvagnen" på spår "19 stopp" på "Östra" i juni 1992. Bakom "Räven" ses en av passvagnarna BP 902-906 som tillverkades i Bautzen i Tyskland 1937 och fick inbyggda plattformar med klaffdörrar 1949. De hade också genomgångsledning för "Rävarnas" multipeldrift.


På kvällen den 4 juni 1993 gick X7P 51 ensam på "Parken" och står här avgångsberedd spår 2 på "Östra".


Knappt 30 år senare, den 11 augusti 2021, höll man som bäst på med rangering på spår 19. Närmast kameran manövervagen UBxp 139.


Nya X15p 701 på spår 2 på "Östra" den 11 januari 2022.


Lite drygt två månader senare, den 22 mars 2022, stod X15p 702 på spår 2 på "Östra" redo för ytterligare ett "provkörningsvarv".


Trenne kollegor framför "33:an" på spår 4, någon gång 1991-92. Undertecknad står längst t.h. med "blåbricka" i mössan. Foto: © Micha Persson.


Tågpersonalen på ett abbonnerat studenttåg på "Östra" den 31 maj 1991. Dagen till ära hade undertecknad vit sommaruniform på mig!


X10p 208 på spår 4 på "Östra" i juni 1992. Det är inte alltför ofta man ser motorvagnarnas A-ände, eftersom den normalt går kopplad mot vagnar.


Nyleverarde manövervagnen UBxp 140 spår 4 den 19 augusti 1993. Notera avsaknaden av SL-logga och destinationen!


Ännu SLJ-märkta UBxp 126 på Stockholm Ö den 9 maj 2002.


UBp 823, försedd med reklam för DN, på Stockholm Ö den 11 december 2011.


Tåg mot Österskär med UBxp 122 sist på Stockholm Ö den 17 januari 2021.


Instamatic-kameran var med redan från början... Här ses en "Nia" (X9P) på spår 5 på Stockholm Ö i september 1982. Fyra stycken Xoa9p levererades 1962 och var de starkaste motorvagnarna med en effekt på 900 hkr, samma som storloken. De var också yngst av motorvagnarna innan de nya blåtågen gjorde entré i början av 1990-talet. Samtliga "nior" skrotades 1993.


En bild till från samma tillfälle. T.v. nere på spår 6 står motorvagn X2P 33 och bakom den en av "grindvagnarna" BP 891-893, tillverkade i Bautzen i Tyskland 1920.


Ytterligare en bild från samma tillfälle. Min klasskompis PA betraktar tåget som vi ska åka med till Lindholemn. Närmast ses passvagnen BP 890, också tillverkad i Bautzen i Tyskland 1920, men ombyggd med inbyggda plattformar på 1940-talet.


Eftermiddagslugn på Stockholm Ö den 24 augusti 1985. Främst i tåget mot Lindholmen gick "Buppen" UBp 102.


Motorvagnarna X7P 51 och X4P 45 "Sjuglasvagnen" på Stockholm Ö den 24 augusti 1985.


Nyrenoverade "Södertäljepassen" BP 916 på Stockholm Ö den 21 september 1985.


BP 897 på spår 5 på Stockholm Ö den 10 juni 1993, sista gången som det gick ett ordinarie loktåg på RB. ASJ i Linköping levererade 1954 fem passvagnar som i mångt och mycket byggde på "Norrtäljepassarna", men med enklare inredning och klaffdörrar istället. De var främst avsedda för Djursholmslinjerna, men kom snart att sättas in i på "fjärrlinjerna" också. På SRJ fick vagnarna littera Co och nummer 83-85 och 99-100, på SJ sedermera Bop 895-897 och 911-912. Dessa vagnar var de första som målades "RB-gröna" redan från leverans. De följdes 1956 av ytterligare tio vagnar (SRJ Bo 120-129, SJ Bop 931-940). Även "skivpassarna" (SJ Bop 851-857) var i pricip av samma typ. BP 851-857, 911 samt 931-940 byggdes alla om till manövervagnar ("Buppar"). Systervagnen BP 896 är idag bevarad av Roslagsbanans veterantågsförening, RBV.


"Bautzenpassen" BP 913 på spår 5 på Stockholm Ö samma dag. "Bautzenpassarna" tillverkades som SRJ Co 101-102 samt 106-111 av tyska Waggon- und Maschinenfabrik vorm. Busch i Bautzen i Sachsen under åren 1941-44, mitt under brinnande världskrig. Deras strama formgivning var typisk för tyska järnvägsfordon på den tiden och man kan gott ana släktskapet Schürzenwagen och andra samtida fordon. Co 101-102 (senare BP 913-914) skilde sig från systervagnarna som levererades några år senare genom att de hade tio fönster per långsida i stället för nio. Därmed hade de också trängre inredning, som dock inte upplevdes som lika obekväm som de nya blåvagnarna när de kom...


Dagen därpå, den 11 juni 1993, backde BbP 3251 ut ett "Bupp-tåg" på bangården från spår 5.


Under sommaren och hösten 2015 byggdes "Östra" om (igen). Alla tåg vände i Universitetet under ombyggnadstiden. Framför allt höjdes spår 6-7 upp till samma nivå som övriga spår. Därmed försvann den tydligaste resten från tiden då Djursholmstågen gick ned till Engelbrektsplan. En ny mittplattform anlades med plattformstak i stil med de övriga två, men av någon outgrundlig anledning är det ca en meter högre än de andra två! Så här såg det ut den 12 november 2015, några dagar efter att trafiken återupptagits.


UBxp 126 på "Östra" den 27 oktober 2016.


En snarlik bild, tagen knappt två år senare. UBxp 121 ankommer "Östra" den 17 augusti 2018.


Gammalt och nyare intill varandra på "Östra" den 15 september 2018; T.v. "räven" X4P 37 från 1938, t.h. UBxp 121 från 1990.


Den nya plattformen bjuder på lite nya fotovinklar. Här ses X10p 203 på spår 5, den 12 november 2015.


Stockholm Ö den 21 september 1985. Loket har just gått runt österskärståget på spår 3 och växlaren går ner längs tågsättet för att bromsprova.


Två "Bupptåg", båda med X9P som dragkraft, på spår 3 och 4 på Stockholm Ö i december 1985. Det bortre tåget skulle strax avgå mot Österskär, medan tåget på spår 4 fick vänta en stund innan färden mot Lindholmen anträddes.


Loktåg på "Östra" i april 1986.
Två bilder av "Norrtäljepassen" BP 929 och en av "Bautzenpassarna" från 1920-talet på spår 3 på Stockholm Ö den 30 december 1987.


RB:S första nya "blåvagnar" levererades 1988. I början drogs de av lok eller X7P-motorvagnar, blandat med äldre vagnar. Här ses UBp 308 (idag 808) kopplad mellan loket och en "Norrtäljepass" på Stockholm Ö i mars 1989.


Nymålade BdP 3251 med ett "blåtåg" i kroken på Stockholm Ö den 1 september 1989.


BdP 3254 med ett "blåtåg" i kroken på spår 3 på Stockholm Ö den 12 mars 1990.


Morgonrusning på "Östra" den 5 december 1990. "Griståget" med BaP 3250 "Grisen" närmast ska just backas ut till bangården från spår 3.


X10p-motorvagnstågen sattes i trafik under första halvåret 1991. Här ses X10p 203 på "Östra" den 3 maj 1991. Notera SLJ-emblemet, som bara ett år senare skulle vara historia.


En snarlik bild, tagen drygt 26 år senare, den 24 juli 2017. Ett tåg mot "Parken" (numera linje L29) med X10p 233 främst, står avgångsberett på spår 3.


X10p 204 sist i "Verkstadståget" på "Östra" en regnig junidag 1992.


X10p 213 och 220 på "Östra" den 2 juli 2020.


X10p 221 på spår 4 på Stockholm Ö den 12 september 2021.


Tvenne loktåg avgångsklara på Stockholm Ö på eftermiddagen den 24 september 1992.


Konduktörskollegan MP poser stolt vid "sitt" tåg.


Ett av loktågen på väg ut från Stockholm Ö. Närmast lok gick "blåvagnen" UBp 323 (idag 823).


Kort därefter avgick det andra loktåget från spår 4 på väg mot Österskär.


BdP 3254 och X7P 52 uppställda närmast "Gropen" den 24 augusti 1985.


Hjälpvagnarna växlas med en "Räv" en decemberdag 1985.


Ett av "Bupptågen" med en "Nia" främst avgår från Stockholm Ö mot Österskär samma dag.


Samma tåg bakifrån.


Gammalt och nytt på Stockholm Ö den 1 september 1989. Ett tåg från "Parken", bestående av "träburkarna" X3p 35 och 36 med en av "Bautzenpassarna" BP 902-906 emellan sig, rullar in till spår 2. T.v. en av de då nya "Blåvagnarna" UBp 314 (idag 814).


BbP 3252, BaP 3250 "Grisen" och några vagnar uppställda utanför tillsyningshallen i mars 1989.


X10p 224 utanför tillsyningshallen den 17 januari 1994.


Ett "blåtåg" draget av blåmålade BdP 3254 rullar på spår 2 på Stockholm Ö den 12 mars 1990.


Uppställningsbangården och tillsyningshallen på Stockholm Ö den 23 februari 1994. Blåvagnarna var i majoritet, men än gick några "Bupptåg" i trafik.


Den 19 maj 1993 stod BdP 3254 spänt framför "Österskärsdirektan" Pt 692 på spår 5. T.h. på spår 4 X10p 219, till synes utan banröjare (plogar på "vanlig" svenska).


Fyra X10p-motorvagnar jämte varandra på Stockholm Ö den 5 oktober 2009. Fr.v. X10p 209, 208, 207 och 221.


Ett österskärståg med X10p 213 främst lämnar Stockholm Ö den 24 september 2012.


Idel ombyggda X10p-motorvagnar på "Östra" den 26 juni 2014. Närmast "Gammelsmurfen", X10p 201.


RB var till stor del avstängd under sommaren 2017 på grund av omfattande banarbeten på Kårsta- och Österskärslinjerna, och endast Näsbyparklinjen var öppen. "Östra" var därför full med uppställda tåg. Här ses sex X10p uppställda på rad; 204, 234, 208, 206, 233 (i trafik) och "Gammelsmurfen" 201 den 24 juli 2017.


"Östras" bangård den 24 augusti 1985...


...och drygt 24 år senare, den 5 oktober 2009.


Ett "Bupptåg" draget av X7P 55 rullar in på spår 4 på Stockholm Ö en helg i december 1985. Mellanvagnen är en s.k. "Södertäljepass" (BP 915 eller 916).


Knappt 20 år senare, den 2 september 2005, lämnar ett tåg "Östra" på väg mot Österskär. Sist i tåget gick UBxp 136.


Ett tåg mot Österskär med UBxp 122 sist lämnar "Östra" den 11 augusti 2021. nya byggnader har tillkommit i fonden, jämfört med tidigare.


Nyrenoverade loket BdP 3254 på spår 7 på Stockholm Ö i december 1984.


Det s.k. "Griståget" på spår 6 på Stockholm Ö i december 1985. Tåget bestod av X3P 35, BP 880 samt loket BaP 3250 "Grisen", därav namnet på tåget. Det användes normalt i insatståg till och från Hägernäs.


UBxp 111 på spår 6 i augusti 1992. Denna manövervagn är bevarad på ULJ.


Ett tåg på spår 7 med X7P 49 sist inväntar avgång en septemberdag 1992. Konduktören samspråkar med en tidigare kollega. Spåren 6-7 användes från början endast av Djursholmstågen, som fram till hösten 1960 fortsatte ned "i gatan" till Engelbrektsplan, därav nivåskillnaden med övriga spår.


Ett snarlikt foto, taget 15 år senare, den 30 augusti 2007.


Ingången via spår 6-7 efter ombyggnaden, den 12 november 2015. Sedermera revs kiosken.


Gammal är äldst! X3P 33, tillverkad 1919, och "grindvagnen" BP 880, tillverkad 1914, vid "Berget" på Stockholm Ö den 12 mars 1990.


En "Söderbupp" med UBxp 115 närmast rullar in på "Östra" den 19 augusti 1993.


Nyombyggda UBxp 149 och X10p 216 uppställda på "Östra" inför eftermiddagsrusningen den 24 september 2012.


Den ombyggda mellanvagnen UBp 811 på "Östra" den 3 november 2012. Vid tillfället var mittdörrarna avstängda, p.g.a. att plattformshöjden i Täljö inte stämde överens med golvhöjden i vagnen.


"Östras" bangård sedd från den nya plattformen mellan spår 6-7, lite drygt tre år senare, den 12 november 2015.


X10p 220 och 221 längst ut på spår 6-7 den 11 augusti 2021.


BP 897 på "Östras" bangård en snöig decemberdag 1985. T.v. anas även BP 863, ursprungligen SRJ Co 35 tillverkad 1899, men försedd med ny korg med inbyggda plattformar i början av 1940-talet. BP 863 är bevarad på AGJ som AGJ Cop 31.


"Norrtäljepassen" BP 924 på "Östras" bangård den 22 november 1992.


"Storloken" BdP 3255 och 3254 avställda i väntan på vidare öden utanför tillsyningshallen den 18 mars 1994.


Det s.k. "Kjoltåget" invid tillsyningshallen på Stockholm Ö den 8 januari 2010. Tågsättet förseddes på prov med "kjolar" undertill som skulle dämpa bullret från tåget. Den nya frontutformningen skulle bidra till förbättrad isolering. Proverna avslutades sedermera och "kjolarna" demonterades.


Gammalt och nytt sida vid sida på Stockholm Ö i januari 1991. T.h. nya motorvagnen X10p 201 och t.v. BP 876, tillverkad 1908 av Fole mekaniska verkstad på Gotland. Vagnen är bevarad på museibanan Gotlands Hesselby Jernväg som SJ Bop 876


Nylevererade X10p 204 i nya tillsyningshallen i januari 1991. Notera de små banröjarna som byttes ut mot större plogar rätt snart efter leverans.


X10p 201 och 203 (delvis skymd) under inprovning utanför nya tillsyningshallen den 5 december 1990.


Ytterligare en bild från samma tillfälle.


X7P 56 på "Östras" bangård i november 1992. Notera den igensvetsade frontdörren och de röda hjulringarna! "56:an" byggdes senare om till hjälpvagn.


Ett tåg från Näsbypark med till synes nyreviderare X4P 41 främst, har stannat vid "B-signalen" en marskväll 1989, i väntan på att ett mötande tåg ska avgå och att tågvägen in därefter skulle bli fri.


Det sista ordinarie loktåget, draget av BdP 3254, lämnar Stockholms östra den 10 juni 1993. T.v. övervakar konduktör MP det hela. T.h. ses en uppställd "Fembupp".


"Bautzenpassen" BP 921 avställd i "stupet" i juni 1993.


BP 912 inför "rampning" och transport till ULJ på Stockholm Ö den 10 juni 1993.


I augusti samma år var det dags för "Buppen" UBxp 103 att anträda sin färd till Småland.


En av "Norrtäljepassarna" står redo att "rampas" på Stockholm Ö den 18 mars 1994.


"Två gröna" i inre infartssignalen B 2/3 på Stockholm Ö i april 1986.


Nytt avlöser gammalt på Stockholm Ö i augusti 1992. T.v. den till synes nylevererade X10p 218 i spetsen för ett tåg till Österskär och t.h. loket BaP 3250 "Grisen" upplastad på en överföringsvagn f.v.b. Uppsala Ö och museibanan Upsala-Lenna Jernväg.


Grand Old Lady, X2P 33 (byggd 1919), utanför motorvagnsstallet på "Östra" i slutet av augusti 1992.


"Nian" X9P 58 utanför motorvagnsstallet på "Östra" i juni 1993. Strax därefter skrotades den.


Samma kväll höll X7P 54 ställningarna på "Parken" och ses här lämna "Östra" i höjd med motorvagnsstallet.


Ett "Bupptåg" med nyreviderade UBxp 103 främst passerar hjälpvagnarna och motorvagnsstallet på "Östra" en augustidag 1992.


I "Stupet" ställdes ett flertal fordon upp, i väntan på skrot eller transport till någon museiförening. I augusti 1992 hade "räven" X4P 41 gjort sitt, efter ett drygt halvsekels tjänst. Närmast bakom "41:an" stod loket BbP 3252.


"Österskärsdirektan", draget av BbP 3251 har just lämnat Stockholm Ö och rullar ned för backen mot Albano, en dag i slutet av augusti 1992. Uppe på "Banken" står en "Södertäljepass".


Sist i tåget gick "Norrtäljepassen" BP 929.


Ett tåg mot "Östra" med X10p 235 sist, närmar sig slutstationen den 20 juni 2020.


Åt andra hållet kom X10p 232 ledande i ett tåg mot Näsbypark.


Ett "Bupptåg" med UBxp 115 främst i backen upp mot Stockholm Ö vid Albano i augusti 1993. T.v. ses normalspåret som förband Stockholm Ö med Albano på Värtabanan. Spåret är numera rivet.


Området vid Albano håller på att omdanas till ett nytt campusområde. Den 20 juni 2020 närmade sig ett tåg med UBxp 139 främst slutstationen på Stockholm Ö. I bakgrunden ses en del av bygget av det nya området.


Tåg på linje 28 mot Österskär med X10p 223 främst i backen ned från "Östra" den 20 juni 2020.


Sist i tåget gick manövervagn UBxp 141.


En "Fembupp" med en "Sjua" i mitten passerar Albano på bron över Värtabanan en septemberdag 1992.


Ett tåg mot Stockholm Ö med UBxp 140 främst stannar vid Universitetets hållplats den 17 januari 1994.


Möte på dubbelspåret strax norr om dåvarande Universitetets hållplats den 17 januari 1994.


Universitetets hållplats sedd från bakhytten den 30 november 1991. T.v. ses Experimentalfältets likriktarstation. Notera även blocksignalen H3 som är släckt. Den tändes först när tåg kom in på signalsträckan innan.
Den 7 januari 2010 öppnades Universitetets nya hållplats, belägen mellan de gamla hållplatserna Universitet och Freskati, i anslutning till T-banestationen med samma namn, och givetvis Stockholms universitet. Samtidigt drogs de gamla hållplatserna in. Dessa bilder togs den strålande vinterdagen den 8 januari 2010.


Ett tåg mot Näsbypark med X10p 209 främst håller vid Universitetet den 3 november 2012.


Nästan på dagen fem år efter invigningen av "nya" hållplatsen Universitetet, på eftermiddagen den 6 januari 2015, lämnar ett tåg med X10p 217 sist hållplatsen på väg mot Stockholm Ö.


UBxp 125 och 121 på Universitetet den 1 oktober 2015. Banan in till "Östra" var avstängd p.g.a. bangårdsombyggnaden där, och tågen vände här.


Möte i morgonrusningen mellan X10p 218 och 207 vid Universitetet den 17 september 2018.


UBxp 121 sist vid Universitetet den 7 februari 2022.


En blick norrut från Universitetet i kurvan vid Villa Frescati. I bakgrunden ses växthusen i Bergianska trädgården.


UBxp 151 i tåg mot Stockholm Ö bromsar in mot Universitetet vid Villa Frescati den 7 februari 2022.


Kort därefter passerade ett norrgående tåg, med UBxp 143 sist.


Ett tåg mot Näsbypark med X10p 217 främst bromsar in i Freskati den 5 november 2004.


Freskati hållplats sedd från bakhytten den 30 november 1991.


Sommaren 1993 var RB avstängd norr om Djursholms Ösby p.g.a. omfattande banarbeten. Endast Näsbyparklinjen var öppen för trafik. Man körde bl.a. med en "Lillbupp", bestående av en motorvagn och en manövervagn. Här bromsar en sådan, med UBxp 105 främst, in i Freskati den 17 juli 1993.


Detta är ett av tydligaste exemplen på den moderna Roslagsbanan. Ett tåg på väg norrut rullar över den dubbelspåriga (nya) Stocksundsbron den 3 juli 2002.


Utsikt från tåget över Stocksundet på morgonen den 10 april 1991.


Utsikt från motorvägsbron över Stocksundet och järnvägsbron i riktning mot Lidingö den 30 juli 1992.


Roslagsbanans personal hade en egen båtklubb, belägen nedanför gamla Stocksundsbron. Här ses lokförare MH (i färggrann flytväst) och MW ombord på "petterssonaren" Örnen en strålande, men kall (det hade snöat på morgonen) oktoberdag 1994.


Höst i Stocksund den 9 oktober 1994.


Sista dagen med trafik över den gamla enkelspåriga Stocksundsbron var den 30 mars 1996. Här rullar vi in på stationen söderifrån.


Den nya dubbelspåriga Stocksundsbron invigdes den 18 augusti 1996. Invigningstågen körde parallellt in till Stockholm Ö.


Ett tåg på väg mot Stockholm Ö rullar över den dubbelspåriga (nya) Stocksundsbron den 3 juli 2002.


Inredningen i X10p 232 just när tåget befinner sig på Stocksundsbron den 2 juli 2020.


Ett norrgående tåg med UBp 114 främst rullar in i Stocksund en augustidag 1986.


Ett loktåg (förmodligen från Österskär) passerar Stocksund i augusti 1986.


Knappt fem år senare, i januari 1991, inväntar ett tåg mot Stockholm Ö att sträckan ska bli fri. Främst gick manövervagnen ("Buppen") UBxp 107. Denna kväll var det enkelspårsdrift mellan Stocksund och "Östra".


Stocksunds station den 30 juli 1992.


Stocksunds f.d. stationsområde 25 år senare, den 24 juli 2017.


Stocksunds station sedd norrifrån i augusti 1986. Motorvagn X7P 50 passerade med ett norrgående tåg.


Ännu en bild av Stocksunds station sedd norrifrån, denna gång den 12 maj 1994, i samband med att "Sista loktåget" kördes (jfr nedan).


Banan mellan Stocksund och Mörby i december 1984, sedd från bakhytten på ett "Parktåg".


På väg norrut mellan Stocksund och Mörby den 30 mars 1996. Vägövergången kallades "Mormors grind". T.v. pågick arbetena med den nya linjesträckningen.


Stocksunds nya hållplats och tunneln genom Sikrenoberget den 2 september 2005.


Tåg mot Näsbypark med X10p 220 främst, bromsar in i Stocksund på kvällen den 2 juli 2020.


Ett "Parktåg" med UBxp 139 sist lämnar Stocksund den 24 juli 2017.


En snarlik bild, tagen nämare tre år senare, den 2 juli 2020.


Mörby verkstad byggdes 1907. Den 8 maj 1994 stod "Sjuorna" 54 och 49 framför den stiliga byggnaden.


Makadamisering av nedspåret mellan Mörby och Stocksund i augusti 1992. Vagnarna kom ursprungligen från värmländska NKlJ.


Mörby verkstad sedd från RB:s huvudlinje den 9 oktober 1994.


Mörby verkstad i februari 1996.


Nylevererade passvagnen UBp 307 (idag 807) på Mörby verkstad den 8 november 1988.


X10p 206 och 217 inne på Mörby verkstad den 8 maj 1994.


Tp 3515 inne i Mörby verkstad i augusti 1993. Loket var ett av de två första Tp-loken som kom till roslagsbanenätet 1957, alltså två år innan SRJ-bolaget gick upp i SJ och blev 39 driftsektionen. Maskinen flyttades senare till Småland, men kom upp igen till Uppsala Ö - Rimbo - Hallstavik strax innan trafiken lades ned 1977. Därefter återkom maskinen till Småland (Växjö). Loket överfördes till det privata Växjö-Hultfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) och sedermera Småländska Smalspåret AB (SmAB). I mitten av 1990-talet återkom Tp 3515 till Roslagsbanan och användes av dåvarande SL Bansystem AB för makadamtåg m.m. Numera trafikerar loket museibanan ULJ.


Ett norrgående tåg med UBp 114 främst närmar sig Mörby hållplats den 28 april 1988.


En ensam "räv" på väg norrut samma dag.


Mörby hållplatskur samma dag.


Ett norrgående tåg med UBp 111 sist lämnar Mörby hållplats samma dag.


En "Räv" och två "flispass" från "Parken" bromsar in vid Mörby hållplats den 28 april 1988.


Drygt 14 år senare såg det ut så här. Ett tåg mot "stan" ankommer Mörby den 3 juli 2002.


Ett ombyggt tåg mot "Parken" lämnar Mörby den 7 juli 2014.


Ett tåg mot "stan" med UBxp 121 främst ankommer Mörby den 1 oktober 2015.


Ett tåg mot "stan" med UBxp 136 främst ankommer Mörby på kvällen den 9 mars 2020.


Mörby hållplats sedd från bakhytten den 30 november 1991. I mitten i bakgrunden ses Mörby likriktarstation, som sedermera revs. Notera även den släckta blocksignalen till höger. Den tändes först när ett annalkande tåg befanns sig två signalsträckor innan signalen.


Djursholms Ösby söderifrån den 9 oktober 1994. T.h. ses den tillfälliga träplattformen som byggdes för att kunna köra "Blåtågen" på Näsbyparklinjen.


Ett tåg mot "stan" lämnar Djursholms Ösby den 23 november 1993. Sist gick X10p 202.


UBxp 107 i Djursholms Ösby den 15 december 1991. Banan mellan "Ösby" och "Stan" var avstängd p.g.a. banarbete.


X9P 58 Djursholms Ösby den 15 december 1991.


Djursholms Ösby den 14 juni 1996, i samband med ännu en "Ösbyavstängning" hela sommaren p.g.a. banarbete.


Ett loktåg mot Österskär ankommer Djursholms Ösby i december 1984.


Aftonhimmel i Djursholms Ösby den 14 december 1991.


X10p 211 i Djursholms Ösby den 15 december 1991. Banan mellan "Ösby" och "Stan" var avstängd p.g.a. banarbete.


X10p 221 med snabbtåget 2938, passerar genom Djursholms Ösby den 26 februari 2022.


Infarten till Djursholms Ösby norrifrån den 4 februari 1998.


Bråvallavägens hållplats den 24 maj 2016. Hållplatsen planerades att läggas ned i augusti samma år, men efter protester avskrevs planerna och hållplatsen förblev trafikerad.


Tåg mot Stockholm Ö med UBxp 121 i spetsen gör uppehåll i Djursholms Ekeby den 9 oktober 1994.


X10p 213 i Enebyberg den 9 oktober 2006.


Tågmöte på dubbelspåret i Enebyberg i april 1986.


En annan variant på samma tema. UBxp 141 i Enebyberg den 5 december 1993.


På väg in i Roslags Näsby den 31 augusti 2014.


UBxp 114 i spetsen för en "Fembupp" bromsar in i Roslags Näsby den 31 maj 1991.


Roslags Näsby norrut under ombyggnadsarbetena den 28 juli 1993. Tyvärr blev den valda lösningen inte optimal för en smidig trafikföring.


1994 var RB helt i händerna på "blåtågen". Här ses ett 4-vagnarståg (!) lämna Roslags Näsby på väg mot Ormsta den 8 november 1994. Notera SLJ-emblemet i fronten på "209:an".


Under 2017 byggdes Roslags Näsby om kraftigt. Två mittplattformar byggdes, och förbättrade möjligheter till samtidig infart norrifrån var en del av förbättringarna. En ny gångbro med rulltrappor och hissar anlades också. Den 1 oktober 2017 hade man nått så här långt. Bilden är tagen söderut.


Roslags Näsby norrut samma dag.


Tåg mot "Östra" med UBxp 137 främst ankommer Roslags Näsby norrifrån samma dag.


Gammalt och nyare i Roslags Näsby den 9 december 2018.


Roslags Näsby norrut samma dag.


Utfarten söderut i Roslags Näsby samma dag.


Tåg mot Stockholm Ö med UBxp 140 främst ankommer Roslags Näsby den 9 december 2018.


Tåg mot Täby Kyrkby med UBxp 153 sist lämnar Roslags Näsby den 31 juli 2021.


Tåg 846 mot Åkersberga, med X10p 205 främst, ankommer Roslags Näsby den 26 februari 2022.


BbP 3252 med "blåvagnar" i kroken vid infarten till Roslags Näsby norrifrån den 31 maj 1991.


UBxp 132 sist i tåg 1521 i Tibble den 26 februari 2022.


En stund senare kom tåg 1421 på väg mot "Östra", med UBxp 124 ledande.


I samband med att dubbelspåret mellan Roslags Näsby och Täby kyrkby stod klart 2017 höjdes största tillåtna hastigheten (sth) på RB till stolta 100 km/h. Här ses en hastighetstavla strax norr om Tibble den 14 april 2019.


UBxp 125 ledande i tåg mot "Östra" ankommer Ensta den 12 december 2021.


Infarten till Visinge söderifrån den 14 april 2019.


Möte med tåg 590 "Lindholmsdirektan" i Visinge den 9 november 1992. Visinge mötesstation öppnades 1986 och var en del av den spirande upprustningen och moderniseringen av RB.


Ett tåg mot Stockholm Ö rullar in i Visinge en oktoberdag 1994.


Tågmöte på dubbelspåret mellan Visinge och Täby kyrkby den 14 april 2019.


Tåg mot Stockholm Ö ankommer Täby kyrkby på morgonen den 8 november 1992.


Snöslask i ett grått och råkallt Täby kyrkby den 23 november 1993.


Tåg från Stockholm Ö ankommer Täby kyrkby en oktoberkväll 1994.


X10p 220 i Täby kyrkby den 11 augusti 2021. Tågtrafiken ersattes med buss på Sträckan Täby kyrkby - Kårsta, på grund av...


...banarbete. Här ses dubbelspårsbygget mellan "Kykbyn" och Kragstalund pågå som bäst.


Byle nedlagda hållplats den 23 november 1993. Arbetet med linjeändringen förbi nya hållplatsen Kragstalund pågick som bäst. Hållplatskuren flyttades till Kragstalund, men blev tyvärr vandaliserad och till sist nedbränd.


Den 28 juli 1993 hade man hunnit en bit med den nya linjesträckningen och den nya hållplatsen Kragstalund. Idag ser det helt annorlunda ut här...


...vilket denna bild kanske kan antyda. Tåg mot Stockholm Ö med UBxp 124 främst ankommer Kragstalund den 4 februari 2012.


Strax därpå kom mötande tåg mot Kårsta med X20p 220 frmäst.


Manövervagn UBp 112 i Bällsta i december 1985. Litteran ändrades sedermera till UBxp.


Den nya dubbelspåret mellan Bällsta och Vallentuna den 14 april 2019.


Ett ombyggt tåg på väg till Ormsta med X10p 208 främst närmar sig Vallentuna söderifrån den 5 april 2013.


Manövervagn UBxp 104 i Vallentuna en januarimorgon 1991.


I spetsen för mötande tåg (en "Fembupp") gick manövervagn UBxp 101.


Inredningen i ombyggda mellanvagnen UBp 816 mellan Vallentuna och Ormsta den 5 april 2013.


Ett tåg till "Stan" närmar sig Ormsta hållplats norrifrån den 28 oktober 1992. Där tåget befinner sig låg hållplatsen tidigare, men den flyttades i samband med plattformshöjningen.


Ett tåg från Stockholm Ö med manövervagn UBxp 142 sist har just ankommit den nybyggda mötesstationen i Ormsta den 19 oktober 1993.
Ytterligare två bilder från Ormsta tagna den 5 april 2013. På den övre bilden växlar ankommande tåg från "Östra" ut på vändspåret. Sist gick ombyggda manövervagnen UBxp 127. På den undre bilden ankommer ett sexvagnarståg från Kårsta med UBp 143 som ledande vagn.


Tåg mot Lindholmen med X10p 204 främst ankommer Ormsta den 14 april 2019.


Den lilla hållplatsen på landet. Molnby en januarimorgon 1991.


Molnby från bakhytt en gråmulen augustidag 1992.


Nya depån vid Vedalund mellan Molnby och Lindholmen under uppförande den 30 juni 2019.


Vallentunadepån den 11 augusti 2021.


Vedalunds utfart norrut den 11 augusti 2021.


Linjen mellan Molnby och Lindholmen sedd från bakhytten en januarimorgon 1991. Veda banvaktsstuga t.h.


Samma plats drygt 30 år senare, den 11 augusti 2021. Intill Veda f.d. banvaktsstuga ligger växeln in till Vallentunadepån, inom Vedalunds station.


Min klasskompis PA samspråkar med föraren i Lindholmen en septemberdag 1982.


Kort därefter avgick tåget mot "stan". Vagnen närmast lok är BP 863.


Lindholmen den 24 augusti 1985. Tågbyte för resande vidare mot Kårsta. T.v. manövervagn UBp 102 (s.k. "Bupp"), t.h. "Räv" X4P 39.


En snarlik bild tagen en vecka senare, den 31 augusti 1985. T.v. motorvagn X9P 60, t.h. en okänd "Räv".


Lindholmen den 21 september 1985. T.v. X7P 48 och t.h. X4P 39, som även denna dag var sysselsatt i Kårstapendlingen.


X4P 45 "Sjuglasvagnen" i Lindholmen den 30 december 1987.


En något oskarp bild av tvenne "Rävar" i Lindholmen tidigt på morgonen den 5 december 1990.


Vintermorgon i Lindholmen en januaridag 1991. I söder gick "Buppen" UBxp 105...


...och i norr UBxp 104. T.h. X4P 43, som pendlade på Kårsta denna dag.


Morgondimma i Lindholmen den 3 maj 1991.


Alla "storloken" utom ett, BbP 3252, målades blå för att passa till de nya vagnarna. 3252 reviderades i slutet av 1980-talet, samtidigt som "blåvagnarna" började att levereras, varför det inte fanns någon anledning att måla om loket på nytt. Här inväntar BbP 3252 med "blåvagnar" avgång från Lindholmen den 31 maj 1991.


Banarbetsfordon i Lindholmen den 17 augusti 1993.


Tåg från Kårsta ankommer Lindholmen den 14 juni 1996.


"Träburkar" i Lindholmen den 21 september 1985, i samband med firandet av Roslagsbanans 100-årsjubileum. Detta tåg anordnades av hembygdsföreningarna och anslöt till ångtåget från Stockholm i Lindholmen.


Lindholmen den 14 april 2019. T.v. X10p 204 som nyss ankommit från Stockholm Ö.


Tåg från Kårsta med UBxp 136 ankommer Lindholmen samma dag.


Tåg från Stockholm Ö mot Kårsta med X10p 217 främst ankommer Lindholmen på kvällen den 5 juni 2021.


Tåg mot Stockholm Ö med UBxp 149 främst i Lindholmen samma kväll.


Lindholmens nya plattform vid spår 3 i stationens södra ände den 11 augusti 2021.


Inredning i en ännu ej ombyggd mellanvagn litt UBp den 1 februari 2014.


Frösunda den 21 september 1985, i samband med firandet av Roslagsbanans 100-årsjubileum. Annars var inte resandeutbytet så stort på den tiden... Som synes var inte heller spårstandarden särskilt strålande...


Frösunda norrifrån den 28 juli 1993. Upprustningen av RB pågick som bäst, och banarbeten pågick på flera ställen norr om Täby kyrkby.


X10p 210 i Ekskogen den 10 februari 2007. "Blåvagnarna" levererades under åren 1988-1995.


Ekskogen i riktning mot Stockholm den 5 februari 2012. Notera den gamla plattformen t.v. Då stod ännu de gamla kontaktledningsstolparna av betong kvar mellan Ekskogen och Frösunda. Dessa försvann i samband med upprustningen sommaren 2020.


Tåg mot Kårsta lämnar Ekskogen den 1 februari 2014. Sist gick manövervagn UBxp 151.


En "Räv" (X4P 39) i Kårsta den 24 augusti 1985.


Kårsta station sedd norrifrån samma dag. T.h. står vagnarna till "skoltåget" som stod uppställda där över helgen. Närmast en av BP 902-906, tillverkade i Bautzen i Tyskland 1937.


"Träburkar" i Kårsta den 21 september 1985, i samband med firandet av Roslagsbanans 100-årsjubileum.


Kårsta på morgonen den 10 april 1991. Tåget till Lindholmen bestod av någon av "träburkarna" X3P 35-36. I bakgrunden står den nya manövervagnen UBxp 124 uppställd inför kommande ibruktagning.


En annan "Räv" (X4P 41) i Kårsta, den 3 maj 1991. I bakgrunden skymtar en ny "blåvagn". Bilden är tagen i samband med min "blåbrickeutbildning", d.v.s. växlingsutbildningen för konduktörerna. Växlingsutbildad konduktör hade en blå bricka bakom tjänstetecknet, men enligt RB säo var det bara tillåtet när man samtidigt tjänstgjorde som huvudkonduktör. Var man "blåbricka" men tjänstgjorde som "pjatt" (hjälpkonduktör) skulle man alltså ta bort blåbrickan, något som dock sällan gjordes.


Ett studenttåg i Kårsta den 31 maj 1991, bestående av X3P 35.


Ett "Bupptåg" i Kårsta i augusti 1992. Närmast kameran X9P 58, med igensvetsad front och enbent strömavtagare. Moderniseringen hade tagit några steg framåt. Plattformarna på sträckan upp till Kårsta hade också höjts, för att kunna köra med de nya blå tågen. Jämför med bilden av "41:an" i Kårsta ovan.

Strax därpå skulle varslet om min uppsägning p.g.a. arbetsbrist bli verklighet. Dock återanställdes jag som s.k. arvodist (timanställd) redan efter en vecka. När SL genomförde effektiviseringarna i samband med sin omställning från ett trafikbolag som gjorde allt i egen regi till att bli en "ren" beställare med entreprenörer kom, som alltid, personalen i kläm. Vi var 20 konduktörer som blev uppsagda i första omgången, ytterligare ett tiotal kollegor fick gå vid årsskiftet 1993/94. Samtidigt bantades den administrativa personalen vid SL Tåg AB. Snåla vindar blåste över landet i början på 1990-talet.


En närmare bild av "Bautzen-passen" BP 913 eller 914 i Kårsta samma dag.


Manövervagnen (s.k. "Bupp") UBxp 105 i Kårsta samma dag. Den var försedd med skivbromsar när den levererades som passvagn 1961, något som först på senare tid har blivit standard på persontågen i Sverige. "Blåtågen" levererades dock med blockbroms...


Den nya manövervagnen UBxp 124 uppställd i Kårsta på morgonen den 10 april 1991 inför kommande ibruktagning.


"Träburen" X3P 36 stod avställd i Kårsta en längre tid innan den skrotades. Här ses den en augustidag 1992.


Tåg mot Rimbo i Kårsta på kvällen den 30 oktober 1992. Men vänta nu - banan till Rimbo lades ju ned den 12 januari 1981? Det återstår att se när återutbyggnaden till Rimbo blir verklighet, men tågens destinationsrullar var i alla fall redan förberedda!


Inredningen i X10p 215 den 30 oktober 1992. Motorvagnen fick, tillsammans med ytterligare ett par vagnar, på prov högre stolsryggar monterade.


X10p 212 i Kårsta den 16 januari 1994. Notera den nya kontaktledningsanläggningen. Sträckan Lindholmen - Kårsta genomgick en välbehövlig kraftig upprustning under större delen av 1993 och återöppnades den 30 november samma år.


Den 12 maj 1994 arrangerades körningen "Sista loktåget på RB". Tåget drog av Tp 3515 från Stockholm Ö till Kårsta och tillbaka till Roslags Näsby, där lokbyte till BdP 3255 skedde. Färden anträddes därefter till Österskär och åter till Stockholm Ö. Loktågsepoken på RB var därmed definitivt över. På bilden ovan ses loktåget efter ankomst till Kårsta. Notera att ordinarie "blåtåg" mot Stockholm Ö denna dag fick avgå från spår 2 (utan plattform...)


Jag lyckades aldrig åka tåg till Rimbo. Mitt intresse för RB tog fart i stort sett samtidigt som sträcka Kårsta - Rimbo lades ned, i januari 1981. Det fick bli några banvallspromenader och bussresor i stället. I februari 1984 tog jag en bild av Rimbo stationshus med min lilla instamatic-kamera.


Syninge f.d. station mellan Rimbo och Norrtälje den 19 november 1997.


F.d. lokstallet i Norrtälje den 2 februari 1988.

Roslagsbanan Hem


Senast uppdaterad: 2022-03-28
Webbmästare: Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2022